Współpracownicy SB pełniący funkcje Publiczne!cz.1

Wykaz 1706 osób
wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne
Raportnowaka.pl pzekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne.
Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1. ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK; Bogdan; 1959; 24a; Komenda Główna Straży Granicznej; zastępca dyrektora
2. ADAMCZYK KRZYSZTOF; Stefan; 1950; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; wójt
3. ADAMCZYK RYSZARD; Marian; 1957; 37; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; zarządca państwowych magazynów usługowych
4. ADAMCZYK DARIUSZ; Józef; 1960; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
5. ADAMCZYK BOGUSŁAW; Kazimierz; 1957; 54,47; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy, radca prawny
6. ADAMCZYK ROMAN; Władysław; 1949; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
7. ADAMEK EDWARD; Bogdan; 1967; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; radny
8. ADAMIEC LESZEK, Henryk; 1956; 11; MSZ; członek służby zagranicznej
9. ADAMIEC BAZYL, Paweł; 1950; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; radny
10. AKSAMIT HENRYK, Jan; 1955; 26; Urząd Komisji Nadzoru finansowego; naczelnik
11. ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA; Bolesław, 1937; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
12. ALEKSIUK MIKOŁAJ, Wiktor; 1946; 17; Podlaski Urząd Wojewódzki; radny
13. AMBROZIAK ANDRZEJ, Kazimierz; 1961; 46; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
14. ANDERS PRZEMYSŁAW, Brunon; 1941; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
15. ANDLER ZBIGNIEW, Zbigniew; 1959; 47; OIRP Poznań; radca prawny
16. ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW, Kazimierz; 1946; 44c; Politechnika Koszalińska; dyrektor instytutu
17. ANTECKI JANUSZ, Mieczysław; 1959; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
18. ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
19. ARABSKI JANUSZ; Zygmunt; 1939; 44c; Uniwersytet Śląski; dyrektor instytutu
20. ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY; Józef; 1951; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
21. AUGUST DOROTA; Adam; 1962; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
22. AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA, Henryk; 1961; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
23. AUSTEN PIOTR; Gerhard; 1940; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
24. AZAREWICZ STANISŁAW; Władysław; 1949; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
25. BABIARZ STEFAN, Ludwik; 1951; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
26. BADEJA KRZYSZTOF, Marian; 1960; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
27. BADOWSKI SŁAWOMIR, Józef; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
28. BAGIŃSKI WALDEMAR, Eugeniusz; 1948; 47; OIRP Kraków; radca prawny
29. BAGIŃSKI LESZEK, Eugeniusz; 1953; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
30. BAJ ZDZISŁAW, Kazimierz; 1955; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
31. BALAS JAN GRZEGORZ, Franciszek; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
32. BALCERAK JERZY, Stanisław; 1935; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
33. BALCERZAK HENRYKA, Czesław; 1960; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
34. BALCERZAK IRENEUSZ, Józef; 1952; 47; OIRP Łódź; radca prawny
35. BANACH KRZYSZTOF, Edward; 1924; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
36. BANACHOWICZ RYSZARD, Karol; 1949; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
37. BANSIAK BOLESŁAW, Władysław, 1932; 47; OIRP Poznań; radca prawny
38. BANAŚ WŁADYSŁAW, Michał; 1927; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
39. BANAŚ ZDZISŁAW, Czesław; 1957; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; burmistrz
40. BANIAK JAN, Kazimierz; 1958; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
41. BARA ARTUR, Bronisław; 1961; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
42. BARABASZ EUGENIUSZ, Henryk; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
43. BARANOWSKI WALDEMAR, Bronisław; 1957; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
44. BARANOWSKI MAREK, Eugeniusz; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
45. BARANOWSKI MAREK, Zacheusz; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
46. BARAŃSKI HENRYK STEFAN, Stefan; 1944; 17; Wojewoda Świętokrzyski; wójt
47. BARCZAK ANDRZEJ, Franciszek; 1946; 44c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
48. BARCZYŃSKI JÓZEF, Stanisław; 1957; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
49. BARTKOWIAK RYSZARD, Stanisław; 1948; 40; Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
50. BARTŁOMIEJUS MAREK, Jerzy; 1967; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd wojewódzki; radny
51. BARTMAN MIECZYSŁAW, Stanisław; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
52. BARTODZIEJ GERHARD, Franciszek; 1941; 40; Opolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
53. BARTOSIK ROBERT, Józef; 1949; 22; NIK; kontroler NIK
54. BARUCKI TADEUSZ, Mieczysław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
55. BARYLAK JERZY, Jan; 1956; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
56. BAZAN KRZYSZTOF, Eugeniusz; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
57. BAZYDŁO AGNIESZKA; Zbigniew; 1970; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
58. BAZYLAK BOGUSŁAW, Karol; 1955; 24b; Lubuski Urząd Wojewódzki; komendant placówki straży granicznej
59. BAZYLCZAK BOGDAN, Jan; 1953; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
60. BĄK KRZYSZTOF, Stanisław; 1955; 24b; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; powiatowy lekarz weterynarii
61. BĄK EDWARD, Antoni; 1939; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
62. BĄK ANDRZEJ, Czesław; 1952; 17; Urząd Gminy Wapno; wójt
63. BEBAK MARIA JADWIGA; Wojciech; 1938; 47; OIRP Zielona Góra; adwokat
64. BECKER ALBERT, Bronisław; 1941; 47; OIRP Bydgoszcz; radca prawny
65. BEDKA KRZYSTOF, Marian; ur. 1960; 47; OIRP Opole; radca prawny
66. BEDNAREK JERZY ZYGMUNT, Adam; 1956; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
67. BEDNARSKA, JOLANTA, Jerzy, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
68. BEDNARZ, ARKADIUSZ, Bolesław, 1961, 47, OIPR Wrocław, radca prawny
69. BEFINGER, RYSZARD, Kazimierz, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
70. BEGIERSKI, LECH, Stanisław, 1952, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
71. BEGOL, JAROSŁAW, Gabriel, 1955, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca wojewódzkiego inspektora
72. BEHR, KAZIMIERA, Leon, 1942, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
73. BEJTAN, WACŁAW, Mieczysław, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu ZUS
74. BEKSIŃSKI, JAN, Czesław, 1948, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
75. BELI, JACEK, Leonard, 1967, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
76. BELKA, LESZEK, Leon, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
77. BEREDA, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 24a, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta stołecznego policji
78. BERNYŚ, MAREK, Józef, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
79. BETCHER, ANDRZEJ, Bronisław, 1948, 47, ORA Łódź, adwokat
80. BETLEJEWSKI, MAREK, Jacek, 1966, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
81. BIAŁAS, KAZIMIERZ, Wincenty, 1944, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
82. BIAŁKOWSKI, EDWARD, Stefan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
83. BIAŁOKOZOWICZ, MIROSŁAW, Grzegorz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
84. BIAŁOPIOTROWICZ, LEOKADIA, Jan, 1922, 47, ORA Warszawa, adwokat
85. BIEDECKI, KAROL, Karol, 1943, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
86. BIEGAŃSKI, ZBIGNIEW, Kazimierz, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
87. BIELAN, HENRYK, Wiktor, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt 40
88. BIELAŃSKI, RYSZARD, Eugeniusz, 1945, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
89. BIELAWSKI, KRZYSZTOF, Alfred, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
90. BIELECKI, ZYGMUNT, Józef, 1954, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
91. BIENIEK, IRENEUSZ, Zbigniew, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
92. BIENIEK, MIROSŁAW, Zenon, 1964, 24B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
93. BIEREG, JERZY, Borys, 1951, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
94. BIERNACKI, ROMAN, Stefan, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
95. BIGDA-PISAREK, ELŻBIETA, Bolesław, 1956, 47, OIPR Opole, radca prawny
96. BIK, ARTUR, Antoni, 1965, 24b, Straż Graniczna, naczelnik
97. BINIAŚ, ANNA, Stanisław, 1954, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
98. BIŃCZYCKI, JERZY, Tadeusz, 1932, 17, ORA Łódź, adwokat
99. BIŃKOWSKI, ADAM, Jan, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
100. BIS, HENRYK, Lucjan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
101. BISKUPSKA, GRAŻYNA, Józef, 1956, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
102. BISKUPSKI, KRZYSZTOF, Zbigniew, 1945, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes spółki
103. BIZIEWSKI, JERZY, Henryk, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
104. BLECH, JAROSŁAW, Julian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
105. BŁACHNIO, ROMAN, Stanisław, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
106. BŁACHOWIAK, ADAM, Stanisław, 1955, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
107, BŁASZCZĘĆ, JÓZEF, Stanisław, 1946, 24b, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, naczelnik
108. BŁASZCZYK, RYSZARD, Jan, 1950, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
109. BŁASZCZYK, JERZY, Edward, 1956, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
110. BŁASZCZYK, GRZEGORZ, Stefan, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
111. BŁASZKIEWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
112. BOBROWICZ, ROBERT, Benedykt, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
113. BOCHENEK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
114. BOCHNIAK, DARIUSZ, Stanisław, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
115. BOĆ, WIESŁAW, Józef, 1947, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
116. BODASZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
117. BODZIONY, TADEUSZ, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
118. BOGACKI, DARIUSZ, Władysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
119. BOGDANOWICZ, FELIKS, Piotr, 1953, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
120. BOGUSZ, WŁADYSŁAW, Piotr, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
121. BOHDANOWICZ, JAN, Czesław, 1949, 24B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
122. BOJANOWICZ, JERZY, Wacław, 1959, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
123. BOJANOWICZ, BOGUSŁAW, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
124. BOJANOWSKI, LONGIN, Bogdan, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
125. BOJARSKI, JANUSZ, Tadeusz, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
126. BONA, PIOTR, Zenon, 1965, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta oddziału straży granicznej
127. BONI, MICHAŁ, Władysław, 1954, 3, Prezes Rady Ministrów, sekretarz stanu
128. BONIKOWSKI, MARK, Stanisław, 1948, 47, ORA Olsztyn, adwokat
129. BONIKOWSKA, DANUTA, Józef, 1954, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
130. BORECKI, BOGDAN, Henryk, 1962, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
131. BOREK, STANISŁAW, Edward, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
132. BORKUSZ, STANISŁAW, Mikołaj, 1933, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
133. BOROŃ, HENRYK, Michał, 1952, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
134. BOROWICZ, ZBIGNIEW, Marian, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
135. BOROWICZ, JOLANTA, Wincenty, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
136. BOROWIK, ZYGMUNT, Zenon, 1947, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
137. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Józef, 1954, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
138. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Henryk, 1962, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
139. BORÓWKA, RYSZARD, Teodor, 1949, 44b, Uniwersytet Szczeciński, dziekan
140. BORYSEWICZ, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 54, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, żołnierz zawodowy
141. BORZEWSKI, JERZY, Stanisław, 1935, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
142. BORZOŁ, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
143. BOSIACKI, ZYGJMUNT, Zdzisław, 1946, 47, OIRP Poznań, radca prawny
144. BRACHFOGIEL, PIOTR, Bogdan, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
145. BRAITER, ANDRZEJ, Bronisław, 1962, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
146. BRANDYS, GABRIELA, Władysław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
147. BRANNY URBAŃSKA, EWA, Paweł, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
148. BRAŃSKI, JERZY, Stefan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
149. BREDLOWSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt
150. BRENDA, AGNIESZKA, Jan, 1954, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, inspektor do spraw kontroli
151. BREWCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Janusz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
152. BRODOWSKI, TADEUSZ, Henryk, 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
153. BRODZKI, WOJCIECH, Artur, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
154. BROMEK, LECH, Stanisław, 1954, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
155. BRONISZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1955, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
156. BRYSKA, MIROSŁAW, Kazimierz, 1957, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
157. BRZEZIŃSKI, HENRYK, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
158. BRZEZAŃSKI, MARIUSZ, Józef, 1963, 47, OIRP Łódź, radca prawny
159. BRZOZOWSKI, JAN, Antoni, 1945, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
160. BRZOZOWSKI, STEFAN, Tadeusz, 1947, 32, Rada Gminy Świdnica, sekretarz gminy
161. BUBAK, MARIAN, Franciszek, 1949, 47, OIRP Opole, adwokat
162. BUBNOWSKI, MAREK, Franciszek, 1963, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
163. BUCHOLSKI, MAREK, Andrzej, 1948, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
164. BUCZAK , LECHOSŁAW, Bogusław, 1963, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
165. BUCZAK , EDWRAD, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
166. BUCZEK, IRENEUSZ, Stanisław, 1961, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
167. BUCZKOWSKI, GRZEGORZ, Teofil, 1942, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
168. BUDKOWSKI, MIROSŁAW, Maciej, 1965, 24a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
169. BUDYN, ROMAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
170. BUDZIAK, BOGUSŁAW, Tadeusz, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
171. BUDZYŃSKI, LESZEK, Władysław, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
172. BUGALSKI, ANDRZEJ, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
173. BUGLA, MAREK, Paweł, 1965, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
174. BUJACZ, TADEUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
175. BUJAKIEWICZ, JERZY, Wacław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
176. BUKŁACHA, LUIZA KAZIMIERA, Czesław, 1956, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radna
177. BUKOWSKI, WIKTOR, Edward, 1964, 44b, Politechnika Rzeszowska, prodziekan
178. BURAK, MIROSŁAW, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
179. BURDA, ROMAN, Mieczysław, 1953, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
180. BURKIEWICZ, WIESŁAW, Bolesław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
181. BURZYŃSKI, JÓZEF, Antoni, 1950, 48,47, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy, radca prawny
182. BUSZ, ARTUR, Henryk, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
183. BUŚKO, JULIUSZ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
184. BUTKIEWICZ, HENRYK, Michał, 1941, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
185. BYKOWSKI, MAREK, Henryk, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
186. BYRT, ANDRZEJ JAN, Jan, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
187. BYTNIEWSKI, ADAM, Władysław, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
188. BŻDZIUCH, MIROSŁAW, Józef, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
189. CAŁUS, ANDRZEJ, Edmund, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
190. CHABROS, STANISŁAW, Jan, 1948, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
191. CHAŁACZKIEWICZ, ROMAN, Lubomir, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
192. CHEĆKO, MARCEL MARIAN, Edward, 1952, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
193. CHEŁSTOWSKI, ZYGMUNT, Edward, 1949, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Komisji Nadzoru Finansowego
194. CHMARA, BOLESŁAW, Wacław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
195. CHMIELOWIEC, GRZEGORZ, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
196. CHMIELOWSKI, ZDZISŁAW, Teodor, 1930, 47, OIRP Kraków, radca prawny
197. CHMURA, JÓZEF, Tadeusz, 1951, 17, Podkarpacki Kurator Oświaty, burmistrz
198. CHMURA, WŁADYSŁAW, Jan, 1933, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
199. CHMURA, ADAM, Stanisław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek zarządu
200. CHOIŃSKI, IRENEUSZ, Jan, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
201. CHOJNACKI, JAN, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
202. CHOJNACKI, LECH, Tadeusz, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
203. CHOJNOWSKI, JAN MICHAŁ, Jan, 1961, 44C, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kanclerz
204. CHOMA, ROBERT, Adolf, 1963, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezydent miasta
205. CHOMIŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1938, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
206. CHONIAWKO, TADEUSZ, Antoni, 1939, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
207. CHOSZCZYK, BONIFACY, Czesław, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
208. CHRÓL, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
209. CHRZANOWSKI, WIESŁAW, Zdzisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodwej, żołnierz zawodowy
210. CHWASTEK, ZBIGNIEW, Karol, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
211. CHYLIŃSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
212. CIAPAŁA, JERZY, Jan, 1962, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
213. CIAPKA, ZDZISŁAW, Jan, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
214. CIAŚ-WAŻNY, KALIRTA, Henryk, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
215. CIBULLA, JAN, Klemens, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
216. CICHALEWSKI, ROBERT, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
217. CIECHANOWSKA, WIESŁAW, Zygmunt, 1963, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
218. CIECIERSKA, KATARZYNA, Andrzej, 1968, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
219. CIELESZYŃSKA, URSZULA, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
220. CIEPIELEWSKI, BOGUSŁAW, Stanisław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
221. CIEPLAK, ANDRZEJ, Józef, 1962, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
222. CIESIELCZYK, LEONARDA, Bronisław, 1947, 17, Wojewoda Wielkopolski, radna
223. CIESIELSKI, EDWARD, Leon, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
224. CIESIELSKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1932, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
225. CIEŚLA, ZBIGNIEW, Henryk, 1948, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa, inspektor
226. CIEŚLAK, EUGENIUSZ, Henryk, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
227. CIEŚLAK, RYSZARD, Karol, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
228. CIEŚLAK, JANUSZ, Tadeusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
229. CIEŚLIŃSKI, BOGUSŁAW, Stefan, 1939, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
230. CIRKOS, BOGDAN, Józef, 1962, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
231. CIUK, ANDRZEJ, Jan, 1949, 44c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
232. CIULA, KRZYSZTOF, Andrzej, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
233. CUPIAŁ, KAROL, Edward, 1941, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, dyrektor instytutu
234. CYBULSKI, KRZYSZTOF, Władysław, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
235. CZAJKA, MAREK, Kazimierz, 1948, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
236. CZAJKOWSKI, DARIUSZ, Antoni, 1964, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
237. CZAPLICKI, KRZYSZTOF, Grzegorz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
238. CZAPLIŃSKI, MAREK, Władysław, 1940, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie , dyrektor instytutu
239. CZAPOR, FRANCISZEK, Roman, 1964, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, kierownik
240. CZARKOWSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
241. CZARNECKI, JACEK, Jerzy, 1958, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, wójt
242. CZARNECKI, WOJCIECH, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
243. CZARNECKI, JAN, Józef, 1940, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
244. CZĄSTKIEWICZ, JAN, Wincenty, 1925, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
245. CZERWIŃSKA, DANUTA, Stanisław, 1951, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
246. CZERWIŃSKI, WITOLD, Wiesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
247. CZESZEJKO-SOCHACKI, MICHAŁ, Michał, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, dyrektor
248. CZUBAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
249. CZYŻ, JÓZEF, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
250. ĆWIEK, ZENON, Zenon, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
251. ĆWIK, JAN, Kazimierz, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
252. ĆWIKLIŃSKA, WALDEMAR, Kazimierz, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
253. ĆWIKOWSKA, BOŻENA, Henryk, 1950, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
254. DALKA, JERZY, Kazimierz, 1956, 30, Prezes Rady Ministrów, dyrektor oddziału ZUS
255. DAMULEWICZ, JAN, Czesław, 1958, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
256. DANIELAK, JERZY, Stanisław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
257. DANIELCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
258. DANILUK, MAREK, Stanisław, 1952, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
259. DAŃDA, ZYGMUNT, Franciszek, 1951, 32, Rada Miejska Świątniki, skarbnik
260. DAUTER, JACEK, Krzysztof, 1959, 46, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
261. DAWIDOWICZ, JANUSZ, Edward, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
262. DĄBROWSKI, ANDRZEJ, Arkadiusz, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
263. DEC, JAROSŁAW, Andrzej, 1968, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
264. DECHNIK, ZYGMUNT, Andrzej, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
265. DEĆ, WIESŁAW, Ludwik, 1949, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
266. DEMIRSKA, ELEONORA, Alfons, 1947, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
267. DERKOWSKI, BOGDAN, Klemens, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
268. DERWICH, PIOTR, Marian, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
269. DEYLE, UWE, Werner, 1960, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
270. DĘBICKI, JERZY, Stanisław, 1949, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
271. DĘBSKI, ZBIGNIEW, Jerzy, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
272. DĘBSKI, JANUSZ, Jan, 1956, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
273. DIDUCH, STANISŁAW, Władysław, 1947, 2,47, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na senatora radca prawny
274. DMOCHOWSKI, WŁADYSŁAW, Julian, 1926, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
275. DOBIESZEWSKI, RYSZRAD, Władysław, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
276. DOBOSZ, GRZEGORZ, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
277. DOBROSIELSKI, ADAM, Edward, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
278. DOBROWOLSKA, HALINA, Stanisław, 1951, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
279. DOBOWOLSKA, GRAŻYNA, Janusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
280. DOBROWOLSKI, RYSZARD, Marian, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
281. DOBROWOLSKI, HENRYK, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
282. DOLATA, TADEUSZ, Bolesław, 1950, 47, OIRP Poznań, radca prawny
283. DOLIŃSKA, BARBARA, Kazimierz, 1942, 22, NIK, doradca techniczny
284. DOMAGALSKI, JÓZEF, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
285. DOMAGAŁA, ZDZISŁAW, Józef, 1968, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
286. DOMAGAŁA, STANISŁAW, Józef, 1943, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
287. DOMAŃSKI, GRZEGORZ EDWARD, Edward, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
288. DOMAŃSKI, LECH, Sylwin, 1961, 24B, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
289. DOMARADZKI, WIKTOR, Stanisław, 1950, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
290. DOROPOWICZ, MAREK, Marian, 1962, 47, OIRP Kraków, radca prawny
291. DOROSZKIEWICZ, JERZY, Włodzimierz, 1948, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
292. DRABARCZYK, ANDRZEJ, Marian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
293. DRABCZYK, ZOFIA, Ryszard, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
294. DRABEK, ADAM, Gabriel, 1944, 44b, Instytut Chemii Przemysłowej, kierownik
295. DRAPACZ, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
296. DRĄŻYK, IRENEUSZ, Marian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
297. DREWEK, TADEUSZ, Józef, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
298. DROZD, RYSZRD, Andrzej, 1929, 47, ORA Lublin, adwokat
299. DROZD, JAROSŁAW, Stanisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
300. DROZD, STANISŁAW, Władysław, 1933, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
301. DRZYMALIK, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
302. DUBIENIECKI, MAREK, Marceli, 1954, 47, ORA Gdańsk, adwokat
303. DUBIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1930, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
304. DUCHNOWSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1958, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
305. DUDA, WIESŁAW, Mieczysław, 1958, 40, Opolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
306. DUDA, JANUSZ, Józef, 1959, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
307. DUDEK, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1955, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
308. DUJCZYŃSKI, ADAM, Albin, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
309. DULEWICZ, JÓZEF, Józef, 1945, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
310. DYBCIO, DARIUSZ, Jerzy, 1959, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
311. DYCH, KRZYSZTOF, Lech, 1961, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
312. DYDYK, BOLESŁAW, Franciszek, 1959, 17,40,45, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek rady nadzorczej, dyrektor szkoły
313. DYKIERT, RYSZARD, Aleksy, 1952, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie, wójt
314. DYL, CZESŁAW MACIEJ, Jan, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
315. DYLIK, MAREK, Czesław, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
316. DYMIŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
317. DYNGOSZ, LUCJAN, Paweł, 1951, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
318. DYŚKO, WIESŁAW, Kazimierz, 1953, 24b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant palcówki straży granicznej
319. DZBIK, JOANNA, Jan, 1961, 24a, Straż Graniczna, naczelnik
320. DZIAMARA, STEFAN, Stefan, 1957, 2,17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kandydat na posła, radny
321. DZIATKO, APOLINARY, Józef, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
322. DZIECHCIARZ, JÓZEF, Michał, 1950, 44b, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dziekan
323. DZIUBICH, ROBERT, Klaudiusz, 1961, 40, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
324. EILMES, MAREK, Leon, 1941, 47, ORA Kraków, adwokat
325. EKLER, JAN, Michał, 1939, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
326. ERNST, ANNA, Jan, 1947, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
327. FABISIAK, KAZIMIERZ, Stanisław, 1951, 44c, Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz, dyrektor instytutu
328. FALANA, MARIAN, Witold, 1957, 47, ORA Częstochowa, adwokat
329. FALKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
330. FALSZEWSKA, BARBARA, Tadeusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
331. FEDORUK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, wójt
332. FEDYCZAK, ZBIGNIEW, Roman, 1952, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
333. FEDYK, WOJCIECH, Zbigniew, 1957, 24a, Prokurator Generalny, dyrektor
334. FELS, MARIA, Wiktor, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
335. FIBINGIER, IRENEUSZ, Stanisław, 1953, 24a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, dyrektor
336. FICOŃ, ANDRZEJ, Jan, 1961, 17, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
337. FIEDOROWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1957, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt
338. FIGAT, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
339. FIGLARZ, ZBIGNIEW, Antoni, 1953, 17, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz, radny
340. FILIP, SŁAWOMIR, Eugeniusz, 1963, 32, Rada miejska Nowe, sekretarz
341. FILIPIAK, ZYGFRYD, Walenty, 1940, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
342. FILIPOWICZ, ANDRZEJ, Franciszek, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
343. FINDEISEN, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1926, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
344. FINKOWSKI, MAREK, Zbigniew, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
345. FIRKOWSKI, KRZYSZTOF, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
346. FISZER, JANUSZ, Witold, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
347. FIUK, GRZEGORZ, Władysław, 1958, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
348. FLOREK, RYSZRAD, Grzegorz, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
349. FORCZEK, GRZEGORZ, Rafał, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
350. FORDON, KAZIMIERZ, Bronisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
351. FRANCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1941, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
352. FRASK, STANISŁAW, Jan, 1930, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
353. FRASUNEK, LESZEK, Bogdan, 1954, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, wójt
354. FRĄCKOWIAK, BRONISŁAW, Leon, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
355. FRELAK, JADWIGA, Marian, 1955, 32, Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, sekretarz
356. FURMAŃSKI, WŁODIMIERZ, Zdzisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
357. GACA, JACEK, Stanisław, 1951, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
358. GAJKCZYK, ZBIGNIEW KAZIMIERZ, Ryszard, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
359. GAJDA, WALDEMAR, Karol, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
360. GAJDZICA, KAROL, Rudolf, 1945, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
361. GAJECKI, MAREK, Andrzej, 1956, 47, OIRP Opole, radca prawny
362. GAJEK, ANDRZEJ, Edward, 1955, 24a, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, naczelnik
363. GAJOWNIK, JERZY, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
364. GALICKI, ZDZISŁAW, Eugeniusz, 1943, 44c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
365. GALIŃSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1931, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
366. GALOS, ZYGMUNT, Jan, 1932, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
367. GALWAS, BOGDAN, Stanisław, 1938, 44b, Politechnika Warszawska, dziekan
368. GAŁĄZKA, ROBERT, Zygmunt, 1970, 47, OIRP Toruń, radca prawny
369. GAŁĘZIA, JERZY, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
370. GAPSKI, JAN, Edmund, 1955, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
371. GARBOŚ-JĘDRAL, GRAŻYNA, Andrzej, 1952, 47, OIRP Kielce, radca prawny
372. GARNYS, KAZIMIERZ, Marian, 1930, 47, ORA Warszawa, adwokat
373. GARTOWSKI, TOMASZ, Michał, 1960, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor biura
374. GASEK, ZENON, Henryk, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
375. GAWEŁEK, ZBIGNIEW, Roman, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
376. GAWĘDA, KRYSZTOF, Stefan, 1956, 24a, Ministerstwo Skarbu Państwa, naczelnik
377. GAWLICZEK, PIOTR, Herbert, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
378. GAWRYLAK, MAREK, Franciszek, 1964, 47, OIRP Lublin, radca prawny
379. GĄSIOR, ANIELA, Roman, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
380. GĄSIOR, MARZANNA , Czesław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
381. GĄSIOR, JACEK, Andrzej, 1960, 24A, Główny Inspektor Pracy, zastępca dyrektora
382. GĄSIOROWSKI, WALDEMAR, Stefan, 1953, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
383. GECEWICZ, RYSZARD, Mieczysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
384. GEMBARA, STANISŁAW, Jan, 1960, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
385. GEORGE, TADEUSZ, Adam, 1962, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
386. GERMAN, KONSTANTY, Włodzimierz, 1965, 24B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
387. GETKA, RYSZRD, Aleksander, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
388. GĘBSKI, JACEK, Bogusław, 1963, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
389. GĘSICH, JAN, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
390. GIGOŃ, LESZEK, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
391. GIL, JANUSZ, Teodor, 1951, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
392. GILEJKO, LESZEK KAZIMIERZ, Bronisław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
393. GIWER, EUGENIUSZ, Leopold, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
394. GIŻOWSKI, SYLWIN, Michał, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
395. GLACEL, JAN, Donald, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
396. GŁADKOWSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1962, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
397. GŁĘBOCKI, TEOFIL, Stefan, 1949, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
398. GŁEBOCKI, KAROL, Andrzej, 1966, 24A, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, art. 4 pkt 24A
399. GŁOWA, ALBIN, Andrzej, 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, autor audycji publicystycznej
400. GŁOWACKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
401. GŁOWACKI, MAREK, Marian, 1953, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
402. GŁUSZKOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
403. GNYSZKA, EDWRAD, Mieczysław, 1952, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
404. GOCAŁ, EDWARD, Władysław, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
405. GODYN, JANUSZ, Józef, 1949, 12, Kancelaria Prezydenta RP, prezes sądu najwyższego
406. GOGOLA, JAN, Feliks, 1959, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
407. GOJNY, ROBERT, Witold, 1957, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
408. GOLA, EDWARD, Władysław, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce, radny
409. GOLACHOWSKI, JAN, Kazimierz, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
410. GOLCZAK, GRZEGORZ, Marian, 1961, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
411. GOLDMAN, KRZYSZTOF, Wiesław, 1954, 24a, Główny Inspektor Pracy, inspektor pracy
412. GOLUCH, MAREK, Bolesław, 1967, 47, OIRP Lublin, radca prawny
413. GOŁASZEWSKI, WOJCIECH, Zdzisław, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
414. GOŁEBIAK, MIROSŁAW, Wiesław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
415. GOŁEBIOWSKI, RYSZARD, Michał, 1952, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
416. GOSTORNSKI, MAREK, Bernard, 1951, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
417. GÓRAL, URSZULA, Antoni, 1940, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
418. GÓRECKI, WACŁAW, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
419. GÓRKA, JERZY, Józef, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
420. GÓRNY, KAZIMIERZ, Stanisław, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
421. GÓRSKI, MACIEJ, Jan, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
422. GÓRSKI, KRZYSZTOF, Jerzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
423. GÓRSKI, PIOTR, Mieczysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
424. GÓRSKI, BOGDAN, Mikołaj, 1965, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
425. GÓRSKI, DARIUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
426. GÓRSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1953, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
427. GÓRZYŃSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1945, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
428. GRABAREK, WIESŁAW, Józef, 1956, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
429. GRAJKOWSKI, WŁODZIEMIERZ, Stefan, 1954, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
430. GRĄDZIEL, JERZY, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
431. GREFKIEWICZ, MARIAN, Aleksy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
432. GREGORSKI, JANUSZ, Bolesław, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
433. GREIFENBERG, JÓZEF, Augustyn, 1950, 32, Rada Gminy Gietrzwałd, skarbnik gminy
434. GRĘDZIŃSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt
435. GRIEB, PAWEŁ, Franciszek, 1951, 44c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
436. GROCHOLEWSKI, BOHDAN, Stanisław, 1947, 47, OIRP Lublin, radca prawny
437. GRON, TOMASZ, Aleksy, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
438. GRONOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 17, Miejska Komisja Wyborcza Skoki, radny
439. GROSZ, ZBIGNIEW, Józef, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
440. GRUCHAŁA, WIESŁAW, Stefan, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
441. GRUDZIEŃ, WŁODZIEMIERZ, Józef, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
442. GRUSZKO, WŁODZIEMIERZ, Zbigniew, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
443. GRYC, WŁODZIEMIERZ, Włodzimierz, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
444. GRYCKO, JANUSZ, Mikołaj, 1953, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
445. GRYGIEŁ, ZBIGNIEW, Józef, 1929, 47, OIRP Kielce, radca prawny
446. GRYGORUK, JAN, Bartłomiej, 1937, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
447. GRYS, IWON, Tadeusz, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu, dyrektor instytutu
448. GRYZ, JERZY, Zygmunt, 1949, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
449. GRZEGORCZYK, WALDEMAR, Marian, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
450. GRZELAK, MIROSŁAW, Jan, 1959, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
451. GRZELKA, JERZY, Edward, 1945, 47,40, OIRP Bydgoszcz, radca prawny, członek rady nadzorczej
452. GRZESIK, WŁADYSŁAW, nn, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
453. GRZESZCZYK, JACEK, Tadeusz, 1964, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z-ca dyrektora instytutu
454. GRZEŚKOWIAK, IRENEUSZ, Józef, 1960, 24b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
455. GRZYB, IRENEUSZ, Mieczysław, 1963, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
456. GRZYWACZ, ANDRZEJ, Wiesław, 1951, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
457. GULIŃSKA-ALEKSIEJUK, DOROTA LUCYNA, Konstanty, 1968, 47, ORA Warszawa, adwokat
458. GUMIŃSKI, ADAM, Józef, 153, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
459. GURA, RYSZRAD ROMAN, Roman, 1939, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
460. GURBIERZ, TADEUSZ, Józef, 1946, 47, OIRP Katowice, radca prawny
461. GUTOWSKI, MAREK, Zdzisław, 1945, 47, OIRP Poznań, radca prawny
462. GUZ, TADEUSZ, Jan, 1944, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
463. GUZIAŁ, ANDRZEJ, Edmund, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
464. HAJKOWICZ, GRZEGORZ, Ireneusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
465. HAKIEL, MIROSŁAW, Wiktor, 1961, 24a, Komenda Główna Straży granicznej, dyrektor
466. HALBER, ARNOLD JAN, Maurycy, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
467. HALIŻAK, MARIAN, Tadeusz, 1950, 44c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
468. HANKE, WOJCIECH, Janusz, 1954, 44c, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, zastępca dyrektora
469. HARAŃCZYK, ALEKSANDER, Józef, 1950, 47, OIRP Lublin, radca prawny
470. HARASIMOWICZ, SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
471. HARASIMOWICZ, HUBERT, Augustyn, 1963, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
472. HARDEJ, WALENTY, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
473. HARDYBAŁA, BOGDAN, Bazyli, 1957, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki, burmistrz
474. HARKO, WALDEMAR, Czesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
475. HATŁAS, STANISŁAW, Władysław, 1941, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
476. HEJDUK, MACIEJ, Zygmunt, 1948, 24a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
477. HENINBORCH, WOJCIECH, Franciszek, 1964, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta straży granicznej
478. HERBASZ, RYSZARD, Alfons, 1958, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
479. HERMAN, MICHAŁ, Tadeusz, 11931, 47, ORA Warszawa, adwokat
480. HETAK, REGINA, Jan, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
481. HŁĄD, ZBIGNIEW, Stanisław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
482. HOC, STANISŁAW, Bronisław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
483. HODUN, MIROSŁAW, Stanisław, 1956, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
484. HOFFMAN, ANNA, Jan, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
485. HOLKA, HENRYK, Alojzy, 1942, 44b, Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, dziekan
486. HOMSKI, JAN, Jan, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
487. HONIEK, WOJCIECH MAREK, Władysław, 1937, 47, OIRP Katowice, radca prawny
488. HOŃCZAK, MECZYSŁAW, Jan, 1963, 17, Wojewoda Opolski, radny
489. HORAK, JAROSŁAW, Aleksy, 1957, 17, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
490. HOROWITZ, BOGDAN, Mieczysław, 1968, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
491. HOZER, JÓZEF, Czesław, 1948, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
492. HULISZ, PIOTR, Józef, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
493. IGNASIAK, JAN, Zenon, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica, radny
494. IMIERSKI, JERZY, Stefan, 1948, 40, Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
495. IMIOŁEK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
496. INEROWICZ, PIOTR, Jerzy, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, zastępca dyrektora instytutu
497. IWANEK, JAN, Paweł, 1952, 44c, Uniwersytet Śląski, dyrektor instytutu
498. IZYDORSKI, DARIUSZ, Leonard, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
499. IŻYCKI, WITOLD, Jacek, 1965, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
500. JABŁOŃSKA, ELŻBIETA, Konstanty, 1955, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
501. JABŁOŃSKI, ZYGMUNT, Wacław, 1946, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
502. JACEWICZ, ANDRZEJ, Czesław, 1947, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
503. JAKUBCZAK, JERZY, Władysław, 1942, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
504. JAKUBCZYK, MAGDA MARIA, Stanisław, 1969, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
505. JAKUBOWSKI, ANDRZEJ, Jan, 1957, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
506. JAKUBOWSKI, LESZEK, Marian, 1958, 24b, Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
507. JAMKA, JERZY, Julian, 1940, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
508. JANIAK, JANUSZ, Zenon, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
509. JANIAK, MAREK, Józef, 1938, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
510. JANICKA, DOROTA JANINA, Juliusz, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
511. JANICZAK, ALFRED, Michał, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
512. JANKOWSKI, JERZY BOGDAN, Wacław, 1945, 23, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek samorządowego kolegium odwoławczego
513. JANKOWSKI, JERZY, Stanisław, 1953, 47, OIRP Kielce, radca prawny
514. JANKOWSKI, TADEUSZ, Feliks, 1957, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes zarządu spółki
515. JANKOWSKI, WIKTOR, Bronisław, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
516. JANUSZEWSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1952, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
517. JANUSZYK, PIOTR, Stefan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
518. JAŃCZAK, JAN, Jan, 1945, 47, ORA Warszawa, adwokat
519. JARCZYK, LUCYNA, Zbigniew, 1968, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
520. JAROMSKI, SYLWESTER, Adam, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
521. JAROS, ADAM, Zdzisław, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
522. JAROSŁAWSKA, ANNA, Antoni, 1955, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
523. JAROSZEWICZ, LESZEK, Edward, 1959, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
524. JAROSZEWICZ, WALDEMAR, Leon, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
525. JARZĄBEK, TADEUSZ, Feliks, 1948, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
526. JASEK, KRZYSZTOF, Bogumił, 1964, 44c, Wojskowa Akademia Techniczna, zastępca dyrektora instytutu
527. JASIŃSKI, JANUSZ, Adam, 1955, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wicedyrektor
528. JASIŃSKI, JANUSZ, Witold, 1951, 44, Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie, kierownik
529. JASZCZUK, DOROTA, Zygmunt, 1971, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
530. JASZCZYK, BERNADETTA MARIA, Henryk, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
531. JAŚKIEWICZ, RAJMUND, Jerzy, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
532. JEDYK, ANDRZEJ, Józef, 1948, 24a, Krajowe Biuro Wyborcze, dyrektor delegatury
533. JELENIOWSKI, MAREK, Alfons, 1957, 17, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
534. JELONEK, PIOTR, Stefan, 1958, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
535. JERZAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
536. JERZMAŃSKA, ELŻBIETA, Kazimierz , 1951, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, naczelnik
537. JERZYKOWSKI, STANISŁAW, Walerian, 1946, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
538. JESIONEK, JANUSZ, Tadeusz, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
539. JEZIORSKI, MAREK, Henryk, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
540. JĘDRZEJCZYK, JÓZEF, Stanisław, 1932, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
541. JĘDRZEJEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
542. JOŃCA, KRZYSZTOF, Roman, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
543. JÓŹWIAK, TERESA, Bronisław , 1934, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
544. JÓŹWIAK, WOJCIECH, Mieczysław, 1938, 44c, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik
545. JÓŹWIAK, ZBIGNIEW, Witold, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
546. JÓŹWIAK, ZDZISŁAW, Kryspian, 1952, 47, OIRP Toruń, radca prawny
547. JÓŹWIK, SŁAWOMIR, Franciszek , 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor agencji filmowej telewizji
548. JUDEK, KRZYSZTOF, Edward, 1953, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
549. JURA, GRZEGORZ, Ludwik, 1948, 47, ORA Bielsko Biała , adwokat
550. JURKIEWICZ, MAREK, Andrzej, 1965, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
551. KABACIŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1965, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby granicznej
552. KACALAK, SYLWESTER, Jerzy, 1954, 51, Izba Skarbowa Szczecin, audytor wewnętrzny
553. KACZANOWICZ, MIKOŁAJ, Kazimierz, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
554. KACZMARCZYK, STANISŁAW, Kazimierz, 1958, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
555. KACZMAREK, JERZY, Edgar, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
556. KACZMAREK, MARIAN, Paweł, 1950, 37, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, likwidator przedsiębiorstwa państwowego
557. KACZOR, GRZEGORZ, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
558. KACZOROWSKI, ANDRZEJ, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
559. KACZYŃSKI, JAN KRZYSZTOF, Kazimierz, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
560. KACZYŃSKI, TOMASZ, Stanisław, 1961, 22, NIK, pracownik NIK
561. KACZYŃSKI, BOLESŁAW, Leon, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
562. KALANDYK, WACŁAW, Jan, 1950, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
563. KALETA, ZBIGNIEW, Aleksander, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
564. KALINOWSKI, ANATOL, Anatol, 1964, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
565. KALIŃSKI, JÓZEF, Jan, 1929, 47, ORA Poznań, adwokat
566. KALIŃSKI, MAREK, Stanisław, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
567. KALISZ, WIESŁAW, Ignacy, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawy
568. KALMARCZYK, HENRYK, Franciszek, 1924, 47, ORA Zielona Góra, adwokat
569. KALSKI, ANDRZEJ, Marian, 1955, 24a, Biuro ds. Substancji Preparatów Chemicznych, dyrektor
570. KALWAS, BOGUSŁAW, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
571. KAMIŃSKA, MRIOLA, Eugeniusz, 1962, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kwestor
572. KAMIŃSKI, KAZIMIERZ, Edward, 1959, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
573. KAMIŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1963, 24b, Opolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
574. KAMIŃSKI, WIESŁAW, Jan, 1962, 47, OIRP Białystok, radca prawny
575. KAMIŃSKI, ZDZISŁAW BENEDYKT, Zdzisław, 1931, 47, ORA Warszawa, adwokat
576. KAMYK, MACIEJ, Stefan, 1941, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
577. KANAWKA, MAREK, Stanisław, 1948, 47, ORA Gdańsk, adwokat
578. KANIEWSKI, WALDEMRA, Henryk, 1955, 22, NIK, główny specjalista NIK
579. KAPUSTA, STANISŁAW, Jan, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
580. KAPUSTA, TADEUSZ, Stanisław, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
581. KAPUŚCIK, MAŁGORZTA, Roman, 1960, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
582. KARAŚ, ANDRZEJ, Jan, 1948, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
583. KARAŚ, BOHDAN, Mieczysław, 1965, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
584. KARBOWNIK, ANNA, Jan, 1962, 45, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, dyrektor szkoły
585. KARCZEWSKI, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
586. KARCZYŃSKI, FRANCISZEK, Władysław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
587. KRDASZYŃSKI, LESZEK, Henryk, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
588. KARGUL, JAN, Piotr, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
589. KARPACZ, JERZY, Piotr, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
590. KARPIEŃKO, JERZY, Czesław, 1950, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
591. KARPIŃSKI, MIROSŁAW, Antoni, 1927, 47, OIRP Opole, radca prawny
592. KARPIŃSKI, PIOTR, Włodzimierz, 1966, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
593. KARPISZEN, WŁODZIEMIERZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
594. KARPOWICZ, BOLESŁAW, Feliks, 1942, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
595. KASIŃSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
596. KASPERKIEWICZ, ROMAN, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
597. KASPRZAK, JERZY, Tadeusz, 1954, 44b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prodziekan
598. KASPRZYCKI, DAMIAN, Julian, 1946, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
599. KASPRZYK, MAREK LUCJAN, Władysław, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 
c.d.n
 
 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s