Współpracownicy SB pełniący funkcje Publiczne! Cz.2

Wykaz 1706 osób
wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne
Raportnowaka.pl pzekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne.
Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
600. KASTELIK, STANISŁAW, Franciszek, 1959, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
601, KASZA, HUBERT, Augustyn, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
602, KASZAK, PIOTR EDWRAD, Jan, 1966, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
603. KASZCZYC, TADEUSZ, Adolf, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
604. KASZUBSKI, BOGDAN, Józef, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
605. KASZYŃSKI, TOMASZ, Adam, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
606. KAWA, TADEUSZ, Antoni, 19742, 47, OIRP Katowice, radca prawny
607. KAWECKI, KRZYSZTOF, Franciszek, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
608. KAWECKI, STEFAN, Jan, 1932, 17, OIRP Kraków, radca prawny
609. KAWECKI, WIESŁAW, Józef, 1953, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
610. KAWKA, ADAM, Janusz, 1964, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
611. KAZIMIERCZAK, WALDEMRA, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
612. KAŹMIERCZAK, PRZEMYSŁAW, Zbigniew, 1956, 17, Urząd Gminy Przygrodzie, wójt
613. KAŹMIERCZAK, JERZY, Władysław, 1946, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
614. KEGEL, ANDRZEJ, Antoni, 1961, 45, Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
615. KEJNA, JERZY, Karol, 1935, 47, ORA Płock, adwokat
616. KĘDRA, EUGENIUSZ, Ignacy, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
617. KĘDZIEREWICZ, BOLESŁAW, Franciszek, 1950, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
618. KĘDZIOR, KRZYSZTOF, Józef, 1940, 24b, Politechnika Warszawska, dziekan
619. KĘPIŃSKA, STANISŁAWA, Władysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
620. KĘPKA, ANDRZEJ, Jan, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
621. KIEŁBASA, WŁODZIMIERZ, Adam, 1938, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
622. KIEŁBOWICZ, BARBARA, Paweł, 1951, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
623. KIJEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
624. KILIAŃSKI, MAREK, Władysław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
625. KILIAŃSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
626. KLASZTORNY, WIESŁAW, Roman, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
627. KLEIN, STEFAN, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
628. KLIMAS, KRZYSZTOF, Henryk, 1961, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
629. KLIMCZAK, MARIAN, Paulin, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
630. KLIMKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
631. KLONOWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
632. KLUJ, BOGUSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
633. KLUPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW, Dionizy, 1956, 34, Prezes Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
634. KŁOCZKO-PIENIĄŻEK, ZOFIA BARBARA, Jan, 1956, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
635. KŁOSIEWICZ, KRZYSZTOF, Stanisław, 1953, 47, OIRP, radca prawny
636. KŁOSIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1934, 47, OIRP, radca prawny, adwokat
637. KŁOSOSWKI, ANDRZEJ, Władysław, 1954, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
638. KŁYSZ, JAN, Józef, 1958, 47, OIRP, radca prawny
639. KNAPIK, ANDRZEJ, Władysław, 1947, 47, OIRP, radca prawny
640. KNAPP, MARCIN, Zbigniew, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
641. KNIAŻ, JAN, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
642. KNOROWSKA, MARIA , Tadeusz, 1954, 17, Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, radna
643. KNYZIAK, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
644. KOBIEROWSKI, HENRYK, Anastazy, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
645. KOBUSIŃSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
646. KOBYŁKA, IWONA, Henryk, 1972, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
647. KOCAJ, KRZYSZTOF, Jan, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
648. KOCEL-KREKORA, ZOFIA, Witold, 1954, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
649. KOCERKA, KRZYSZTOF, Edward, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
650. KOCHANOWICZ, EDWARD, Zygmunt, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
651. KOCHANOPWSKI, FRANCISZEK, Franciszek, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
652. KOCOT, HENRYK, Henryk, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
653. KOKSZTYS, IRENEUSZ, Eugeniusz, 1959, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
654. KOLANO, ZBIGNIEW, Bolesław, 1957, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
655. KOLASIŃSKI, CEZARY, Błażej, 1963, 47, OIRP Poznań, radca prawny
656. KOLEŚNIK, WACŁAW, Jan, 1925, 47, ORA Olsztyn,
657. KOLESNIK, ZYGMUNT, Czesław, 1940, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
658. KOLOSA, CZESŁAW JULIAN, Stefan, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
659. KOŁAKOWSKI, BOGDAN, Piotr, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
660. KOŁCZ, JÓZEF, Józef, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, burmistrz
661. KOŁODZIEJ, WALDEMAR, Alfred, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
662. KOŁODZIEJCZYK, IRENEUSZ, Zygmunt, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
663. KOŁODZIEJSKI, MICHAŁ, Tomasz, 1931, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
664. KOŁTOŃSKI, JULIAN, Jan, 1945, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, dyrektor spółki
665. KOMISARCZYK, EDMUND, Stanisław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
666. KONCZEWSKI, GRZEGORZ, Franciszek, 1956, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
667. KONDEJA, KRYSTYNA, Józef, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
668. KONIOR, HENRYK, Franciszek, 1954, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
669. KONKIEL, MAREK, Pantaleon, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
670. KONON, TADEUSZ, Wincenty, 1925, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
671. KONOPACKI, BOGDAN, Józef, 1954, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, naczelnik
672. KONOPKA, JAN, Jan, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
673. KOŃCZAŁ, GRAŻYNA, Feliks, 1954, 44b, Politechnika Wrocławska, zastępca dyrektora
674. KOPASZEWSKI, JERZY, Sylwester, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
675. KOPCZYŃSKI, DARIUSZ, Janusz, 1965, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
676. KOPEĆ, ANDRZEJ, Franciszek, 1944, 42, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
677. KOPIJ, JARPSŁAW, Karol, 1959, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
678. KOPCIŃSKI, WIESŁAW, Władysław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
679. KOPYT, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
680. KORABIK, WIESŁAW, Kazimierz, 1959, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
681. KORAJDA, JÓZEF, Stanisław, 1944, 47, OIRP Kraków, radca prawny
682. KORCZAK, LESZEK, Stanisław, 1958, 22, NIK, kontroler NIK
683. KORNELSKI, KRZYSZTOF, Wiktor, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
684. KORNOBIS, RYSZARD, Feliks, 1946, 47, ORA Opole, adwokat
685. KORPYŚ, BRONISŁAW, Jan, 1941, 47, OIRP Opole, radca prawny
686. KORZENIECKI, JAROSŁAW STANISŁAW, Stanisław, 1958, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
687. KORZENIOWSKI, EMIL WŁADYSŁAW, Karol, 1945, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
688. KOSELA, MIROSŁAW, Henryk, 1940, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, likwidator związku międzygminnego
689. KOSIADA, CZESŁAW WALDEMAR, Wacław, 1953, 18, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
690. KOSICKI, FRANCISZEK, Mieczysław, 1953, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
691. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
692. KOSTECKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
693. KOSTKA, STANISŁAW, Stanisław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
694. KOSTOWSKI, MARIAN, Kazimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
695. KOT, MARIAN, Józef, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
696. KOWAL, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
697. KOWALCZEWSKI, MARIUSZ, Zygmunt, 1962, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik wydziału
698. KOWALCZYK, KRZYSZTOF, Franciszek, 1956, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzki policji
699. KOWALCZYK, HENRYK, Edward, 1958, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
700. KOWALCZYK, ZBIGNIEW, Czesław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
701. KOWALCZYK, JANUSZ EDWARD, Mieczysław, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
702. KOWALCZYK, ELŻBIETA, Roman, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
703. KOWALEWSKI, KAZIMIERZ LEON, Leon, 1950, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
704. KOWALEWSKI, DARIUSZ JULIUSZ, Józef, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
705. KOWALIK, GRAŻYNA, Jan, 1966, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
706. KOWALSKA, GRAŻYNA, Włodzimierz, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
707. KOWALSKI, MAREK, Michał, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
708. KOWALSKI, ANDRZEJ, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
709. KOWALSKI, MARIAN, Kazimierz, 1947, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
710. KOWALSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
711. KOWALSKI, WALDEMAR, Wacław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
712. KOZAK, ZBIGNIEW JERZY, Piotr, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
713. KOZAK, KAZIMIERA, Edward, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
714. KOZAKIEWICZ, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1948, 47, OIPR Opole, radca prawny
715. KOZIARA, MAREK, Stanisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
716. KOZIK, MARIAN, Józef, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
717. KOZŁOWSKI, RYSZARD, Jan, 1960, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
718. KOZŁOWSKI, MAREK, Edward, 1956, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
719. KOZŁOWSKI, EDMUND, Feliks, 1938, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
720. KOZŁOWSKI, TOMASZ, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
721. KOZŁOWSKI, STANISŁAW, Józef, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
722. KOZYRA, JAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
723. KOZYRA, WIESŁAW, Stanisław, 1958, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
724. KRAHEL, STANISŁAW, Witold, 1956, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
725. KRAJ, WOJCIECH, Eugeniusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
726. KRAJEWSKI, ZBIGNIEW, Zdzisław, 1959, 47, ORA Katowice, adwokat
727. KARKOWCZYK, HENRYK, Franciszek, 1931, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
728. KRASNOWIECKI, MIROSŁAW, Jan, 1954, 29, Ministerstwo Zdrowia,
729. KRASOWSKI, JERZY, Mikonor, 1947, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
730. KRASZEWSKI, STANISŁAW, Adam, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
731. KRASZEWSKI, CZESŁAW, Bronisław, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
732. KRAŚNIAŃSKI, LECH, Zdzisław, 1957, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
733. KRAUZE, ANDRZEJ, Henryk, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wicestarosta
734. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
735. KRAWCZYK, ARTUR, Jerzy, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
736. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Stefan, 1953, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
737. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Władysław, 1958, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radna
738. KRECZMER, BARBARA, Mieczysław, 1962, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
739. KREFT, ROMAN, Leon, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
740. KRETKKOWSKA, MAŁGORZTA, Józef, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
741. KRĘCISZ, STEFAN, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
742. KRĘPSKI, JERZY, Władysław, 1956, 32, Rada Gminy w Dębowej Kłodzie, sekretarz
743. KRĘTOWSKI, ANDRZEJ, Kazimierz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
744. KROWICKI, KAZIMIERZ, Franciszek , 1923, 47, OIRP Poznań, radca prawny
745. KRÓL, LEON, Piotr, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
746. KRÓLAK, WOJCIECH, Tadeusz, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
747. KRÓLIKOWSKI, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1947, 47, ORA Kielce, adwokat
748. KRÓLIKOWSKI, ANDRZEJ, Zygfryd, 1957, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
749. KRÓLIKOWSKI, RYSZRAD, Stefan, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
750. KRUCZKOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1945, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny
751. KRUK, JANUSZ, Tadeusz, 1965, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
752. KRUKOWSKI, STEFAN, Ryszard, 1957, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
753. KRUKOWSKI, JÓZEF, Antoni, 1944, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
754. KRUSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
755. KRYNICKA, AURELIA, Bronisław, 157, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
756. KRYŃSKI, MAREK, Jan, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
757. KRYSIAK, ZDIZSŁAW, Alfons, 159, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
758. KRYSTECKI, WŁADYSŁAW, Szczepan, 1945, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
759. KRYSZTOFIAK, SYLWESTER, Stanisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
760. KRYSZTOFOWICZ, KRZYSZTOF, Franciszek, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
761. KRZASTEK, RYSZARD, Jan, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
762. KRZERMIEŃ, WŁODZIMIERZ, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
763. KRZEMIŃSKA, JÓZEF, Stanisław, 1956, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
764. KRZYWDA, JAN, Eugeniusz, 1951, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
765. KRZYŻOSTANIAK, MAREK, Stanisław, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
766. KSIĄŻEK, EDWARD, Kazimierz, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
767. KUBERSKI, ALEKSANDER, Włodzimierz, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
768. KUBIAK, STANISŁAW, Antoni, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
769. KUBIAK, GRZEGORZ, Marian, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
770. KUBŚ, MARIUSZ, Antoni, 1962, 17,45, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny, dyrektor szkoły
771. KUCHARSKI, KRZYSZTOF, Józef, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
772. KUDRELEK, JAN, Czesław, 1963, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
773. KUFEL, TADEUSZ, Stanisław, 1948, 47, OIRP Lublin, radca prawny
774. KUFFEL, JACEK, Andrzej, 1950, 24a, Przewod Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor
775. KUKUŁA, ANDRZEJ, Leon, 1954, 54b, Łódzki Urząd Wojewódzki, z-ca naczelnika urzędu skarbowego
776. KUKRBA, ALEKSANDER, Jan, 1939, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
777. KULESZA, CZESŁAW, Czesław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
778. KULIKOWSKA, URSZULA, Urszula, 1968, 24a, Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora
779. KULIŃSKI, ROBERT, Robert, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
780. KULUS, ROBERT, Robert, 1968, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
781. KUMISZCZO, STANISŁAW, Stanisław, 1960, 24a, Straż Graniczna, zastępca dyrektora
782. KURCZEWSKI, MARIAN, Marian, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
783. KURDA, HENRYK, Henryk, 1956, 41, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
784. KUREK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1962, 24b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
785. KUREK, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1958, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
786. KUREK, ANDRZEJ, Ryszard, 1958, 47, OIRP Łódź, radca prawny
787. KUROWSKI, JORDAN, Zenon, 1966, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
788. KUROWSKI, MIECZYSŁAW, Julian, 1941, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
789. KURSTAK, MIROSŁAW, Wacław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
790. KURTO, JÓZEF, Mieczysław, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
791. KUŚMIERCZAK, JÓZEF, Roman, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
792. KUŚMIERZAK, WACŁAW JÓZEF, Józef, 1942, 47, OIRP Opole, radca prawny
793. KUTEN, MIROSŁAW, Michał, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
794. KUŹMA, JAN, Wacław, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
795. KUŹMA, ANDRZEJ, Zenon, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
796. KUŹMICKI, ZENON, Stanisław, 1960, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
797. KWAK, ANDRZEJ, Jan, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
798. KWASEK, MAREK, Leszek, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
799. KWAŚNIEWSKI, MARIUSZ, Leszek, 1945, 32, Rada Gminy w Zabrzu, sekretarz
800. KWAŚNIAK, ANDRZEJ, Paweł, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
801. KWIATKOWSKI, ADAM, Józef, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
802. KWIEK, WACŁAW, Józef, 1946, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
803. KYRCZ, ADAM, Wit, 1964, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
804. LACH, WŁODIMIERZ, Władysław, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
805. LAKOTA, JERZY, Wilhelm, 1937, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
806. LAMKOWSKA, JOANNA, Stanisław, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
807. LASEK, STANISŁAW, Piotr, 1959, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
808. LASKOWSKI, KRZYSZTOF, Bronisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
809. LECH, WACŁAW STANISŁAW, Eustachy, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
810. LENARD, WIESŁAW, Paweł, 1956, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
811. LENDZIAN-STRUGAŁA, KRYSTYNA, Jerzy, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
812. LEŚNIEWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1954, 24b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzkiego policji
813. LEŚNIEWSKI, JAN, Stanisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
814. LEWANDOWSKI, PIOTR, Władysław, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
815. LEWANDOWSKI, MACIEJ, Benedykt, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
816. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
817. LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF, Klemens, 1947, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
818. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Zenon, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
819. LEWCZUK, BOGDAN, Edward, 1955, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
820. LICHOŚ, MARIAN, Tadeusz, 1946, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
821. LICZNERSKI, BENEDYKT, Witold, 1936, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek centralnej komisji
822. LIPERT, MAREK, Jan, 1957, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , zastępca szefa BOR
823. LIPIEC, FRANCISZEK, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
824. LIPIŃSKA, TERESA, Kazimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
825. LIPNIOWIECKI, MAREK, Ryszard, 1951, 30, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu
826. LIPSKI, MAREK, Jan, 1926, 47, ORA Warszawa, adwokat
827. LIPSKI, TADEUSZ, Józef, 1949, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
828. LIS, MAREK, Romuald, 1959, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
829. LISIAK, RYSZARD, Lucjan, 1946, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
830. LISIECKI, MAREK, Stanisław, 1950, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komisji akredytacyjnej
831. LISIEWICZ, ZENON, Józef, 1966, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
832. LISOWSKI, MAREK, Jan, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
833. LISOWSKI, ZENON, Władysław, 1938, 47, OIRP Katowice, radca prawny
834. LISTOWSKI, ZYGMUNT, Antoni, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
835. LISZCZ, LESZEK, Jan, 1946, 47, OIRP Lublin, radca prawny
836. LODOWSKI, EDWARD, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
837. LOREK, ANDRZEJ, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
838. LUKS, KRZYSZTOF, Julian, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
839. LUŚTYK, ANDRZEJ, Józef, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
840. LUTRZYKOWSKI, JAN, Władysław, 1949, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
841. ŁABUŚ, MAREK, Adam, 1952, 47, OIRP Opole, radca prawny
842. ŁADA, WŁADYSŁAW, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
843. ŁADOSZ, TADEUSZ, Feliks, 1964, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
844. ŁAJDECKI, CZESŁAW, Aleksander, 1932, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
845. ŁASECKI, BOGDAN, Franciszek, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
846. ŁASKA, DARIUSZ, Bogusław, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
847. ŁĄCKI, MILENIUSZ, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
848. ŁĄK, JAN, Stanisław, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
849. ŁĘCKI, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1950, 28, Instytut Pamięci Narodowej, pracownik
850. ŁĘSZCZAK , LUCYNA, Władysław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
851. ŁOBOCKI, KAZIMIERZ, Julian, 1949, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
852. ŁOCHOWICZ, ALINA, Bolesław, 1961, 740, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
853. ŁOSIK, JACEK, Jerzy, 1961, 24a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
854. ŁUBIŃSKI WIESŁAW; Stanisław; 1959; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
855. ŁUCZAK ROMAN; Henryk, 1959, 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
856. ŁUCZKIEWICZ LESZEK; Konrad; 1957; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
857. ŁUGOWSKI LECHOSŁAW; Władysław; 1944; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
858. ŁUKASIEWICZ ROMAN; Kazimierz, 1957; 17; Wojewoda Lubelski; radny
859. ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW; Władysław, 1941; 17; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; radny
860. ŁUKASIK LUCJAN; Jan; 1943; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
861. ŁUKASIUK TADEUSZ; Stanisław; 1950; 47; OIRP Katowice; radca prawny
862. ŁUKASZEWICZ MAREK; Jerzy; 1954; 47; ORA Katowice; adwokat
863. ŁUKASZEWSKI ALFRED; Kazimierz; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk
864. ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ; Jan; 1950; 29; Ministerstwo Zdrowia; dyrektor oddziału NFZ
865. MACHALICA MARIAN; Wilhelm; 1948; 17; Śląski Urząd Wojewódzki, radny
866. MACHERZYŃSKI EDWARD; Teofil; 1926; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
867. MACHOWSKI EDWARD; Franciszek; 1948; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
868. MACIEJEWSKI WALDEMAR; Wiesław; 1947; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
869. MACKIEWICZANDRZEJ; Ludwik; 1948; 24 a; Straż Graniczna; zastępca dyrektora
870. MAĆKOWIAK ZBIGNIEW; Roman; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
871. MAĆKOWIAK JERZY; Jan, 1959; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
872. MADEJ MAREK; Mieczysław; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
873. MADEJCZYK ANDRZEJ; Zbigniew; 1950; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
874. MAGDA CEZARY; Tadeusz; 1960; 24 b; Śląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
875. MAGNUSZEWSKI ARTUR; Andrzej; 1957; 44 c; Uniwersytet Warszawski; dyrektor instytutu
876. MAJER WOJCIECH; Jan; 1965; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
877. MAJEWSKI TADEUSZ; Józef; 1947; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
878. MAJEWSKI WŁODZIMIERZ; Henryk; 1956; 40; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
879. MAJKA JERZY; Władysław; 1948; 3; Ministerstwo Zdrowia; inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
880. MAJSTEREK WŁODZIMIERZ; Franciszek; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
881. MAJSTROWICZ SŁAWOMIR; Włodzimierz; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant straży granicznej
882. MAKAREWICZ JANINA; Tadeusz; 1931; 47; OIRP Poznań; radca prawny
883. MAKIEŁA ADAM; Mieczysław; 1947; 40; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; członek zarządu
884. MAKOWSKI MAREK; Stanisław; 1949; 22; NIK; pracownik NIK
885. MAKOWSKI WIESŁAW, Czesław; 1953; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
886. MAKUŁA JAROSŁAW, Kazimierz; 1962; 27; Narodowy Bank Polski; szef ochrony
887. MALAK ZBIGNIEW, Edmund; 1955; 47; OIRP Toruń; radca prawny
888. MALCZEWSKI EDMUND; Stefan; 1951; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
889. MALEC JAN; Michał; 1942; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
890. MALIK WACŁAW; Adam; 1949; 47; ORA Kraków; radca prawny
891. MALINOWSKI TADEUSZ; Jan; 1951; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
892. MALINOIWSKI PIOTR; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
893. MALITKA BARBARA; Adam; 1952; 47; Ministerstwo Sprawiedliwości; notariusz
894. MALKA KRZYSZTOF; Aleksander; 1956; 47; OIRP Łódź; radca prawny
895. MALUCHNIK KRZYSZTOF; Czesław; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant placówki służby granicznej
896. MAŁECKI FRANCISZEK; Walenty; 1947; 27; Narodowy Bank Polski; główny specjalista
897. MAŁKOWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1948; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; wójt
898. MANDECKI MAREK; Jerzy; 1950; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
899. MANDRAK LESŁAW; Lesław; 1954; 24, 4; Główny Inspektor Pracy; kierownik działu
900. MANTYKIEWICZ JANUSZ; Józef; 1950; 11, 47; Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa; członek służby zagranicznej, radca prawny
901. MAŃCZYK DARIUSZ; Czesław; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
902. MAŃTURZYK WAWRZYNIEC; Adam; 1941; 47; OIRP Lublin; radca prawny
903. MARAS JERZY; Edward; 1955; 47; OIRP Rzeszów; radca prawny
904. MARCINEK JERZY; Roman; 1953; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
905. MARCINIAK HENRYK; Ignacy; 1952; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
906. MARCINIAK GRZEGORZ; Stanisław; 1966; 47; OIRP Poznań; radca prawny
907. MARCINKOWSKI MAREK; Czesław; 1946; 45; Kuratorium Oświaty Katowice; dyrektor szkoły
908. MARCOLA WOJCIECH; Roman; 1965; 24 b; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
909. MARCZAK JACEK; Władysław; 1942; 47; ORP Bydgoszcz; radca prawny
910.MAREK ANDRZEJ; Piotr, 1955; 45; Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
911. MARKIEWICZ EDWARD; Aleksander; 1949; 17; Lubuski Urząd Wojewódzki; radny
912. MARKIEWICZ LESZEK; Zygmunt; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
913. MARKOWICZ ANDRZEJ; Alojzy; 1947; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
914. MARKOWICZ ANDRZEJ; Bolesław, 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
915. MARKOWSKI MARIAN; Jan; 1934; 47; ORA Bydgoszcz; adwokat
916. MARKOWSKI WALDEMAR; Stanisław; 1958; 2; Państwowa Komisja Wyborcza; kandydat na posła
917. MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN; Jan; 1947; 47; OIRP Olsztyn; radca prawny
918. MARZEC SŁAWOMIR; Zdzisław; 1961; 47; ORA Toruń; adwokat
919. MASŁOWSKI KRZYSZTOF; Czesław; 1954; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa; inspektor do spraw kontroli
920. MASŁOWSKI WIESŁAW; Czesław; 1953; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
921. MASTALERZ LECH; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
922. MAŚLANKA WŁADYSŁAW; Jan; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
923. MATCZAK KRZYSZTOF; Józef; 1963; 24 b; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta WKU
924. MATERNY EWA; Kazimierz; 1947; 47; OIRP Wrocław; radca prawny
925. MATRYBA MIECZYSŁAW; Jan; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
926. MATULEWICZ JAN; Zefiryn; 1950, 24 A; Główny Inspektor Pracy; zastępca okręgowego inspektora pracy
927. MATUSIAK ANDRZEJ; Jan; 1951; 24 a; Komenda Główna Straży Granicznej; naczelnik
928. MATUSZAK STANISŁAW; Stanisław; 1952; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
929. MATUSZAK ROMAN; Teodor; 1962; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
930. MATUSZEWSKI LUCJAN; Franciszek; 1951; 22; NIK; główny specjalista kontroli państwowej
931. MATUSZEWSKI LECH; Jan; 1968; 47; Śląski Urząd Wojewódzki; radca prawny
932. MATUSZEWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1946. 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
933. MATYJA ZBIGNIEW; Tadeusz; 1949; 47; OIRP Opole; radca prawny
934. MATYJA STANISŁAW; Jan; 1951; 47; OIRP Katowice; radca prawny
935. MATYSIAK KRZYSZTOF; Jan; 1963; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
936. MATYSIAK TERESA; Jan; 1963; 45; Mazowiecki Kurator Oświatowy; dyrektor szkoły
937. MAZAJŁO URSZULA; Antoni; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
938. MAZUR MIROSŁAW; Ireneusz; 1959; 24 b; Łódzki Urząd Wojewódzki; z-ca komendanta placówki straży granicznej
939. MAZUR STANISŁAW; Henryk; 1955; 44 b; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; prodziekan
940. MAZUR RYSZARD; Józef; 1955; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce; inspektor
941. MAZUR ZYGMUNT; Stanisław; 1945; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
942. MAZURKIEWICZ JAN; Jan; 1954; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
943. MERKISZ JERZY; Leonard; 1947; 44 c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
944. MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
945. MICHALAK CZESŁAW; Jan; 1947; 47; OIRP opole; radca prawny
946. MICHALAK KAZIMIERZ; Romuald; 1935; 47; ORA Poznań; adwokat
947. MICHALAK TOMASZ; Stanisław; 1963; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
948. MICHALSKI WOJCIECH; Stanisław; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Szczecin; dyrektor szkoły
949. MICHALSKI GRZEGORZ; Franciszek; 1960; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
950. MICHALSKI MAREK; Józef; 1953; 47; Izba Adwokacka Wrocław; adwokat
951. MICHAŁOWSKI JAN; Kazimierz; 1946; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
952. MICHNOWSKI ZBIGNIEW; Stanisław; 1965; 51; Krajowe Biuro Wyborcze; audytor wewnętrzny
953. MIECHOWICZ WALDEMAR; Jan; 1958; 24 b; Lubelski Urząd Wojewódzki; naczelnik
954. MIECZKOWSKI JANUSZ; Tadeusz; 1926; 47; ORA, OIRP w Warszawie; adwokat, radca prawny
955. MIELCZAREK JAN; Wacław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
956. MIELNIK KRYSTYNA; Mieczysław; 1954; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; radna
957. MIERZWA MICHAŁ; Michał; 1954; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
958. MIGAS JERZY; Wacław; 1959; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
959. MIGASIŃSKI JACEK, Bolesław; 1946; 44 b; Uniwersytet Warszawski; prodziekan
960. MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN; Jan; ur 1965; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
961. MIKOŁAJCZYK JAN; Kazimierz; 1948; 17; Wojewoda Wielkopolski; radny
962. MIKUŁA BOGUSZ; Czesław; 1966; 44 b; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; prodziekan
963. MILAK MIROSŁAW; Józef; 1961; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
964. MILEWSKI TADEUSZ; Stanisław; 1951; 47; OIRP warszawa; radca prawny
965. MILEWSKI LEONARG; Antoni; 1928; 17; ORA Warszawa; adwokat
966. MILLER MIROSŁAW; Antoni; 1953; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
967. MILKOWSKI STANISŁAW; Józef; 1955; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
968. MIODUSZEWSKI JERZY; Adam; 1947; 40; Podlaski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
969. MIREK MARIAN; Bronisław; 1945; 47; ORA Kraków; adwokat
970. MIRONIK JAN; Czesław; 1950; 47; OIRP Zielona Góra; radca prawny
971. MIROSŁAWSKA ELIZA; Henryk; 1953; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
972. MISIAK ANDRZEJ; Bolesław; 1953; 47; ORA Toruń; adwokat
973. MISIEK GRZEGORZ; Edward; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
974. MISIĄG WOJCIECH; Marian; 1951; 22; NIK; doradca prezesa NIK
975. MISIUK, ANDRZEJ, Anatol, 1958, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prodziekan
976. MISZCZYK, PAWEŁ, Stanisław, 1960, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
977. MIŚKIEWICZ , ROMAN, Henryk, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
978. MITRĘGA, STANISŁAW, Władysław, 1956, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
979. MIZERA, GRZEGORZ KRZYSZTOF, Marian, 1956, 47, OIRP Poznań, radca prawny
980. MŁYNARKIEWICZ, DARIUSZ, Zygmunt, 1959, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
981. MŁYNARSKI, JANUSZ, Stanisław , 1947, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
982. MOCEK, ADAM, Jacek, 1950, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni, radny
983. MOLĘGA, MIROSŁAW, Eugeniusz, 1958, 24 B, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant
984. MOŁDAWA, TADEUSZ, Jan, 1943, 44 b, Uniwersytet Warszawski, dziekan
985. MORAWIEC , KRYSTYNA, Stanisław, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
986. MORGA, MARIA, Edward, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
987. MOROZOWSKI, STANISLAW, Leszek, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
988. MOSAKOWSKI, WITOLD, Stanisław, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
989. MOŚCICKI, JACEK, Henryk, 1948, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
990. MROCZYŃSKI, EDMUND, Henryk, 1953, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
991. MRÓWCZYŃSKI, RYSZARD, Antoni, 1933, 47, OIRP Łódź, radca prawny
992. MUCHA, KRZYSZTOF, Wacław, 1957, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
993. MUCHA, DAMIAN, Jan, 1964, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
994. MURANOWSKI, WŁODZIMIERZ, Teofil, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
995. MURAWSKI, STANISLAW, Tadeusz, 1944, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu, radny
996. MURKOWSKA, ANNA, Franciszek, 1944, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor
997. MUSIELOK, JÓZEF, Franciszek, 1946, 44 c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
998. MUSZYŃSKA, MAGDALENA, Zdzisław , 1957, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
999. MYSZKOWSKI, MICHAŁ, Alfons, 1937, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1000. NACZAS, WITOLD , Zygmunt, 1946, 47, ORA Toruń, adwokat
1001. NALBERT, KRZYSZTOF, Wacław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1002. NAPORA, TOMASZ, Kazimierz, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1003. NARKIEWICZ, ANDRZEJ, Kazimierz, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu spółki
1004. NASARZEWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1958, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1005. NAWACKI, LESŁAW, Kazimierz, 1948, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor
1006. NAWARA-KAMIŃSKA, ELŻBIETA, Jan , 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1007. NAWROCKI, LESŁAW STEFAN, Zdzisław, 1958, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1008. NEHREBECKA-De LATOUR, IWONA, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1009. NEHYBA, WALDEMAR STEFAN, Michał, 1952, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
1010. NICZYPORUK, JAN, Jan, 1963, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1011. NIECKARZ, STANISŁAW , Jan, 1941, 4, Kancelaria Prezydenta RP, członek rady polityki pieniężnej
1012. NIEDBAŁA, PIOTR, Stanisław, 1961, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt
1013. NIEMCZYK, KAZIMIERZ, Antoni, 1962, 44 b, Akademia Medyczna w Warszawie, prodziekan
1014. NIEMYJSKA, MAŁGORZATA, Zdzisław, 1970, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
1015. NIENARTOWICZ, BOGDAN, Władysław, 1944, 44 c, Akademia Morska w Szczecinie, zastępca dyrektora instytutu
1016. NIESYTO, JANUSZ, Paweł, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1017. NIEWCZAS, JULIAN, Mieczysław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1018. NIESZCZOTA, TADEUSZ, Henryk, 1956, 37, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor
1019. NITECKA, ANNA, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Białystok, radca prawny
1020. NIZIOŁEK, WOJCIECH, Józef, 1948, 17, OIRP Warszawa, radca prawny
1021. NOWACKI, ANDRZEJ, Janusz, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1022. NOWACKI, RADOSŁAW ZYGMUNT, Zbigniew, 1967, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1023. NOWACZYK, MIROSŁAW, Wacław, 1958, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, dyrektor
1024. NOWAK, FRANCISZEK, Franciszek, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1025. NOWAK, WOJCIECH, Józef, 1954, 44 b, Politechnika Świętokrzyska, dziekan
1026. NOWAK, PIOTR, Stanisław, 1968, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1027. NOWAK, ZBIGNIEW, Czesław, 1950, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1028. NOWAK, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1963, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1029. NOWAK, BOGUSŁAW, Leszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1030. NOWAK, JÓZEF, Tadeusz, 1957, 47, ORP Warszawa, radca prawny
1031. NOWAK, ZBIGNIEW, Władysław, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1032. NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA, EWA, Zdzisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1033. NOWAKOWSKI, JERZY, Stefan, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1034. NOWAKOWSKI, BOGUSŁAW , Bogusław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1035. NOWICKI, WIESŁAW, Ludwik, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1036. NOWODWORSKI, ARKADIUSZ, Stanisław, 1962, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1037. NOWOSADZKI, RYSZARD, Bronisław, 1944, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1038. NURCZYK, KAZIMIERZ, Franciszek, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1039. NYKIEL, PAWEŁ, Kazimierz, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1040. OBIDOWSKI, ZBIGNIEW, Konstanty, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1041. OBŁUCKI, FRANCISZEK ANDRZEJ, Ryszard , 1951, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1042. OCHODEK, BOGUSŁAW, Teofil, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1043. OGÓREK, MARIAM, Czesław, 1950, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1044. OGRODOWICZ, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 32, Rada Gminy w Pyrzycach, sekretarz
1045. OKOŃ, EDMUND, Józef, 1930, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1046. OLBRYCHT, MAREK, Jerzy, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1047. OLCZAK, EUGENIUSZ, Władysław, 1946, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
1048. OLECHNOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1049. OLEJNICKI, IRENEUSZ, Władysław, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1050. OLEJNICZAK, ROMAN, Ireneusz, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1051. OLEKSY, BOGUSŁAW, Wojciech, 1961, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1052. OLENDEREK, RYSZARD, Wacław, 1945, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1053. OLĘCKI, ANDRZEJ, Waldemar, 1956, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1054. OLKOWICZ, KRZYSZTOF, Edmund, 1954, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1055. OLSZAŃSKI, WIESŁAW , Emil, 1950, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1056. OLSZEWNIK, ANTONI, Wacław, 1950, 47, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1057. OLSZEWSKA, TERESA, Stanisław, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radna
1058. OLSZEWSKI, MARIUSZ, Henryk, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1059. OLSZEWSKI, IRENEUSZ, Kazimierz, 1959, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1060. OLSZOWY , SŁAWOMIR, Bronisław, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1061. OLZAK , STANISLAW, Stanisław, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1062. OŁTUSZEWSKI, MIROSŁAW, Ksawery, 1948, 44 b, Narodowy Instytut Leków, kierownik
1063. OPALA, ZDZISŁAW, Teodor, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1064. OPUCHLIK, EWALD, Jerzy, 1943, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1065. ORAWIEC, JAN, Jan, 1946, 17, Wojewoda Świętokrzyski, członek zgromadzenia gmin
1066. ORDON, HALINA, Bolesław, 1924, 47, ORA Warszawa, adwokat
1067. ORŁOWSKI, ZBIGNIEW, Paweł, 1954, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1068. ORŁOWSKI, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1069. ORZECHOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1070. OSAJDA, ZBIGNIEW, Stefan, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
1071. OSIADACZ, BOŻENA , Roman, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1072. OSIEJ, CEZARY, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
1073. OSTAFIL, STANISŁAW, Roman, 1936, 47, ORA Rzeszów, adwokat
1074. OSTROWSKA, EWA, Józef, 1953, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1075. OSTROWSKI, WOJCIECH, Henryk, 1961, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1076. OSTROWSKI, LESZEK, Roman, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1077. OTKO, EWA, Tadeusz, 1964, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1078. OWCZAREK, BOGDAN, Józef, 1943, 44 c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
1079. OWCZAREK, JAN, Stanisław, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1080. OŻGO, JERZY, Tadeusz, 1951, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
1081. PACEK, BOGUSŁAW, Jan, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1082. PACHNIEWSKA, ELŻBIETA, Leon, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1083. PACHOWICZ, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1084. PACHUTA, TADEUSZ, Franciszek, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1085. PACHUTA, RYSZARD, Jan, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1086. PAJĄK, ANDRZEJ, Michał, 1947, 24 a, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca dyrektora
1087. PAJĘCKA, JOLANTA, Julian, 1956, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
1088. PAJÓREK, LESZEK, Jerzy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1089. PAKIESER, MARIUSZ, Tadeusz, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1090. PAKUŁA, ZDZISLAW, Józef, 1961, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
1091. PAŁCZYŃSKI, ZYGMUNT, Adam, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, burmistrz
1092. PAŁUBICKI, JANUSZ, Franciszek, 1939, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1093. PAMPUCH, ZYGMUNT, Aleksander, 1957, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1094. PANKOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1950, 22, NIK, kontroler NIK
1095. PAŃKO, JANUSZ, Marian, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1096. PAŃTA, WOJCIECH, Kazimierz, 1958, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, naczelnik
1097. PAPAJ, LESŁAW, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1098. PARDUS, JERZY, Stanisław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1099. PARYS, ANDRZEJ, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1100. PASTUSZAK, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1101. PAŚNIK, JERZY, Adolf, 1949, 47, ORA Warszawa, adwokat
1102. PATORSKI, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1946, 44 c, Politechnika Warszawska, dyrektor instytutu
1103. PATYCKI, SŁAWOMIR JANUSZ, Szczepan, 1959, 40, Wojewoda Wielkopolski, członek zarządu
1104. PAULUS, MARIAN, Antoni, 1932, 47, ORA Toruń, adwokat
1105. PAWELEC, RYSZARD, Antoni, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1106. PAWLACZYK, MARIA, Henryk, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1107. PAWLAK, FRANCISZEK, Stanisław, 1938, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1108. PAWLAK, JERZY, Władysław, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1109. PAWLIK, TADEUSZ, Jerzy, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
1110. PAWLONKA, WIESŁAW, Władysław, 1943, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1111. PAWŁOWSKI, ZENON, Franciszek, 1937, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1112. PAWŁOWSKI, ROBERT, Stanisław, 1942, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1113. PAŹDZIORKO, EDWARD, Franciszek, 1955, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1114. PĄGOWSKI, ALBERT, Zdzisław, 1967, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1115. PEPŁOŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1944, 44 b, Akademia Pomorska w Słupsku, dziekan
1116. PEPŁOWSKI, IRENEUSZ, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1117. PERON, ANDRZEJ, Stefan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1118. PERZANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1119. PEUKERT, JACEK, Stanisław, 1958, 17, ORA Kraków, radca prawny
1120. PĘKSA, MICHAŁ SŁAWOMIR, Adolf, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1121. PFONT, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1946, 44 c, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
1122. PIĄTKOWSKI, ZDZISŁAW, Jan, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1123. PIECHNA, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1124. PIECHOWIAK, ANDRZEJ, Florian, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1125. PIEGAT, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1947, 44 c, Politechnika Szczecińska, dyrektor instytutu
1126. PIENIĄŻEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1127. PIENIĄŻEK, ANTONI, Tadeusz, 1940, 44 b, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, dziekan
1128. PIENKOS, ELŻBIETA, Ryszard, 1955, 24 a, Urząd ds/ Cudzoziemców, zastępca dyrektora
1129. PIEŃKO, MAREK, Jan, 1963, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1130. PIESZKO, MIROSŁAW, Stanisław, 1965, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1131. PIETRAS, JANUSZ, Władysław, 1954, 47.54, OIRP Zielona Góra, radca prawny, żołnierz zawodowy
1132. PIETRAS, ZBIGNIEW, Stanisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1133. PIETRASZ, DYMITR, Jan, 1952, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1134. PIETRASZEK, ZBIGNIEW, Józef, 1944, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1135. PIETROCZUK, WŁODZIMIERZ, Jan, 1947, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, starosta
1136. PIĘTKA, MARIUSZ, Arkadiusz, 1959, 24 b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant oddziału straży granicznej
1137. PIKAŁŁO, PIOTR, Janusz, 1966, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1138. PIKOR, JAN, Wojciech, 1939, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
1139. PIKULSKI, STANISŁAW, Stefan, 1945, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
1140. POILAS, ANDRZEJ, Stanisław, 1952, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1141. PILCH, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1142. PILECKI , PIOTR, Henryk , 1947, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1143. PIŁKA, TADEUSZ, Jan, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1144. PINDUR, EDWARD, Andrzej, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1145. PIOTROWICZ, JÓZEF , Józef, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1146. PIOTROWSKI, STANISŁAW, Andrzej, 1954, 24 a, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora
1147. PIOTROWSKI, TADEUSZ, Jan, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, wójt
1148. PIOTROWSKI, JÓZEF, Jan, 1944, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1149. PIÓROWSKI, JERZY, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1150. PISARSKI, KRZYSZTOF, Stefan, 1947, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1151. PISKORSKI, BOGDAN, Kazimierz, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1152. PISULA, HENRYK, Wacław, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1153. PITOŃ, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1154. PIWOŃSKI, ZBIGNIEW, Zygmunt, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1155. PIZOŃ, TADEUSZ, Józef, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1156. PLEWA, WOJCIECH, Stanisław, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1157. PLEWNIA, KRZYSZTOF, Marian , 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1158. PLIS, ZBIGNIEW, Edward, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1159. POLCH, JERZY, Władysław, 1945, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1160. PLUTA, LUDWIK, Józef, 1945, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1161. PŁATEK, HENRYK, Władysław, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Opole, dyrektor szkoły
1162. PŁATKOWSKI, STANISŁAW WALDEMAR, Stanisław, 1957, 17, Gminna Komisja Wyborcza, radny
1163. PŁAWSKI, JAN, Józef, 1946, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1164. PŁOSZAJSKI, PIOTR, Jerzy, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
1165. PŁUSA, PAWEŁ, Wacław, 1943, 44 c, Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, zastępca dyrektora
1166. PODDĘBNIAK, TADEUSZ, Leon, 1952, 22, NIK, dyrektor
1167. PODGÓRECZNY, MARIAN, Józef, 1927, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1168. PODLASIŃSKI, CEZARY, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1169. PODLECKI, ZBIGNIEW, Włodzimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1170. PODLEJSKI, DARIUSZ, Marian, 1966, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1171. PODSTAWSKI, KRZYSZTOF, Adam , 1943, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1172. PODULKA-WIERZBIŃSKI, MAREK, Rudolf, 1945, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1173. POGODA, WACŁAW, Jan, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1174. POGODA, MARIAN, Czesław, 1961, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1175. POGORZELSKI, MAREK, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1176. POLAK, ZOFIA, Władysław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
1177. POLIKSZA, DARIUSZ, Wiktor , 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1178. POLKOWSKI, ANTONI, Zbigniew, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, wójt
1179. POŁOMSKI, JÓZEF, Józef, 1934, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1180. POPCZYK, JACEK, Feliks, 1953, 44 b, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik
1181. POPŁAWSKI, DARIUSZ , Henryk , 1954, 44 b, Uniwersytet Warszawski, prodziekan
1182. PORDES, ADAM, Tadeusz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1183. PORĘBSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1184. POSIEJ, GRAŻYNA, Józef, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1185. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stanisław, 1954, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1186. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stefan, 1962, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
1187. POTOCKA, KATARZYNA, Czesław, 1947, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1188. POTOCKI, RYSZARD, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1189. POZNAŃSKI, JANUSZ, Franciszek, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1190. PRAGŁOWSKI, JACEK, Wiesław, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1191. PRĘDKOPOWICZ, JANUSZ, Antoni, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1192. PROCKI, MAREK, Stanisław, 1960, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
1193. PROĆ-PADEREWSKA, RÓŻA, Antoni, 1943, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1194. PROKOPOWICZ, BOGUMIŁ, Adolf, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1195. PRUCHNIAK, ZBIGNIEW, Bolesław, 1954, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, dyrektor
1196. PRUSAK, FELIKS, Stanisław, 1939, 47, ORA Warszawa, adwokat
1197. PRUSAK, MIROSŁAW, Zdzisław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1198. PRZANOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1199. PRZĄDKO, ALFRED, Jan, 1933, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1200. PRZYBYLIŃSKI, PIOTR, Franciszek, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
c.d.n
 


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s