UWAGA SYJONISTA, UWAGA WRÓG POLSKI! cz.3

C
• Cabaj    –    ()
• Alina Cała    –    (polonofob, dywersant,
dr., historyk, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)
• Wojciech Cejrowski    –    (podróżnik, osobowość telewizyjna, dziennikarz radiowy, kpiarz)
• Stanisław Celmer    –    (Dyrektor Departamentu Reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.2004).)
• Grzegorz Cenkier    –    (Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Współpracy z Zagranicą Poczty Polskiej (08.2001).)
• Katarzyna Cerekwicka    –    (piosenkarka)
• Anna Chaber    –    (sekretariat żydowskiego Ośrodka „Brama grodzka” w Lublinie)
• Ferdynand Chaber    –    (w 1945 roku został skierowany do pracy w cenzurze PRL. Został Kierownikiem Wydziału w Centralnym Biurze Kontroli Prasy w II Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wkrótce został przeniesiony do pracy w Komitecie Centralnym PPR, jako zastępca kierownika Wydziału Propagandy)
• Jakub Chabik –    (polonofob, dywersant, lewak, „europejczyk”, prowokator, pisuje „donosy” na siebie, fanatycznie i zajadle nienawidzi Patriotyzmu, Polskości, Polaków i Polski;  absolwent Informatyki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-1994 był stypendystą na Staffordshire University, Wielka Brytania. Od 1996 pracuje w poznańskiej firmie Dantek sp. z o.o., tworzącej systemy biblioteczne na rynki skandynawskie. Od 1995 roku współpracuje z tygodnikiem „Computerworld”. Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.)
• Józef Chajn    –    (polonofob, dywersant, zastępca dyrektora Żydowski Instytut Historyczny ;syn stalinowskiego zbrodniarza Leona Chajna;  sekretarz wpływowej Sorosowskiej Fundacji Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego globalistę i hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)
• Leon Chajn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41; polakożerca, trzesacy Ministerstwem Sprawiedliwosci w dobie stalinizmu, zwyrodniały zbrodniarz MBP i UB, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, komunista, publicysta, mason; od 1928 w KZMP, od 1933 w KPP; 1944 w zsowietyzowanej Armii Pol. w ZSRR, zast. kier. resortu sprawiedliwości PKWN; skierowany przez kierownictwo PPR do SD (sekr. generalny: 1944–45 ZG, 1945–61 Centr. Kom., 1961–65 jego wiceprzewodniczący); 1945–49 wicemin. sprawiedliwości; 1953–57 wicemin. pracy i opieki społ.; 1957–65 czł. Rady Państwa; 1944–47 poseł do KRN, 1947–69 — na sejm; 1965–76 Nacz. Dyr. Archiwów Państwowych.; został członkiem SD na polecenie władz PPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92; ojciec Józefa)
• Zygmunt Chajzer    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz,  ob. ‚Na zawsze razem’ TV Polsat; Przez 15 lat był dziennikarzem „Sygnałów Dnia”, później przez 8 lat kierował redakcją „Czterech Pór Roku”. Podczas imprez plenerowych „Lata z Radiem” tworzą z Romanem Czejarkiem zgrany duet. Prowadził również programy telewizyjne: „Idź na całość” (Polsat), „Ananasy z mojej klasy” (TVN) oraz „Chwila prawdy” (TVN).)
• E. Charęza    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)
• August Chełkowski – Dawid Cnajbaum    –    (ur. w Telkwicach, Prusy Wschodnie, fizyk, działacz polityczny, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1982-1985 oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, marszałek Senatu RP II kadencji w latach 1991-1993.)
• Kamila Chilińska – Halpern
• Hubert Chłopicki    –    (Forum Żydów Polskich)
• Tomasz Chmal    –    (polonofob, dywersant, prawnik, od 2000 r. pracuje w kancelarii prawnej White & Case w Warszawie. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz postępowaniach sądowych. Zajmuje się obsługą firm sektora energetycznego (regulacja, finansowanie projektów). Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendysta Boeing Corp. studiował prawo na Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie. Odbył staże zawodowe w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie oraz kancelarii prawnej Hogan & Hartson LLP w Waszyngtonie. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (elektroenergetyka) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (strategie biznesu); członek – „Klub 01”)
• Beata Chmiel    –    (redakcja „Ex Libris”, krytyk literacki, wydawca)
• Daria Chmielewska    –    ()
• Joanna Chmielewska – właśc. Irena Kühn    –    (autorka powieści sensacyjnych i satyrycznych)
• Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn    –    (agent SB,  TW pseudonim „Spółdzielca”;  W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. W czasach PRL współpracownik prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca prawa. Od 1980 doradca NSZZ „Solidarność”, współautor statutu „Solidarności”.

W 1989 był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, prezes Zarządu Głównego ZChN w latach 1989-1994. Od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 roku pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Marszałek Sejmu I kadencji w latach 1991-1993. W roku 1992 jego nazwisko znalazło się na tzw. „liście Macierewicza”, która miała przedstawiać byłych tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL. W latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność. 3 maja 2005 został odznaczony przez prez. A. Kwaśniewskiego-Stoltzmana Orderem Orła Białego.)   • Stefan Chwin    –    (pisarz)
• Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
• Michał Cichy    –    (polonofob, dywersant,  paszkfilant, kierownik działu kultury w “Gazecie Wyborczej”.)
• Henryk (Chaim) Cieszyński    –    (wiceprezes WKŻ w Katowicach. 1948-1953 instruktor KW PZPR w Katowicach. Od 1953 członek Prezydium ZG TSKŻ)
• Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, komunista, agent SB, TW pseudonim „Carex”, świnia Orwell’owska;  Był m.in. członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej w latach 1968-1973 oraz Zrzeszenia Studentów Polskich, w którym w 1972 wybrany został na stanowisko przewodniczącego tej organizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971, aż do rozwiązania w styczniu 1990 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas swojej pracy na uczelni był sekretarzem komisji uczelnianej partii.

W 1989 roku wystartował po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i został wybrany posłem do Sejmu X kadencji z ramienia PZPR (Polskiej Zjednoczonej Parti Robotniczej). Marszałek Sejmu RP III kadencji od 5 stycznia 2005.

Sprawował funkcje: wicepremiera i ministra sprawiedliwości– prokuratora generalnego w rządzie Waldemara Pawlaka (1993-1995), premiera rządu RP i przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej (1996-1997), ministra spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera (2001-2004) oraz Marka Belki (2004-2005).    …po więcej informacji zapraszamy tu  =>>  http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.htm)
• Adam Cioch    –    (polonofob, dywersant, publicysta, redaktor oraz sekretarz żydokomunistycznego tygodnika „Fakty i Mity”.)
• Ewa Cofalik – Dobosz    –    ()
• Ludwik Cohn    –    (polonofob, dywersant, członek-założyciel KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])
• Bernard Cukier – Kolski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, zbrodniarz UB)
• Dariusz Cychol    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz „Nie”)
• Jacek Cygan    –    (autor piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych.)
• Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman    –    wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, (polonofob, stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, agent NKWD i KGB, zbrodniarz i oprawca PRLu;  doprowadził do połączenia PPS i PPR na warunkach podyktowanych przez stronę komunistyczną. 1948-1954 członek Biura Organizacyjnego i sekretarz KC, 1948-1971 członek Biura Politycznego KC;  W latach 1947-1952 i 1954-1970 premier PRL. Następca Edwarda Osóbki-Morawskiego na stanowisku premiera PRL w latach 1947-52. W 1952 roku musiał zrzec się tego stanowiska na rzecz Bolesława Bieruta. Został wicepremierem w jego rządzie. Ponownie premierem mianowano go w 1954 roku i funkcję tę sprawował już do czasu wypadków Grudnia ’70.

W 1956 roku nakazał wojsku brutalnie stłumić robotnicze powstanie w Poznaniu. Zasłynął wówczas cynicznym stwierdzeniem kto podniesie rękę na władzę ludową niech wie, iż władza ludowa mu tę rękę odrąbie. 1948-71 członek KC i politbiura przy PZPR. Po odejściu z czynnej polityki zaangażował się w ruchu [o ironio] „walki o pokój” przyjmując w 1973 roku funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, później spotkał go awans na członka Prezydium Światowej Rady Pokoju w Sztokholmie, był nim do 1986 roku. Jego drugą żoną była przez długi czas aktorka Nina Andrycz.)
• Izabela Cywińska –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, była minister kultury w rządzie T. Mazowieckiego. Po jego przegranej w kampanii prezydenckiej uznała Polskę za ten absurdalny kraj (por. “Gazeta Wyborcza” z 21 grudnia 1990). W rzeczywistości to jej kierowanie resortem kultury było jednym ciągiem absurdów, niekompetencji i nieudolności; wielu uważało ją za “grabarkę” kultury polskiej. Później, według NIK-u, odpowiedzialna za fatalne gospodarowanie finansami w Fundacji Kultury, z której prezesostwa odeszła w niesławie. Jeszcze będąc ministrem w rządzie Mazowieckiego popisała się wychwalaniem gen. W.Jaruzelskiego jako patrioty o ogromnej szlachetności (por. J. J. Skorupski: Zrozumieć Polaków, Warszawa 1990, s. 40). W swej polityce personalnej wyraźnie popierała różne osoby z lobby filosemickiego.)
• Dawid Jakub Czarnocha    –    (w okresie stalinowskim zajmował się dostawą żywności dla stalinowskich partyjniaków!; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Włodzimierz Czarzasty –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant; świnia Orwell’owska, do 1990 był członkiem PZPR, potem związany z SLD; powiązania ze starą PRL-owską, SB-cką, PZPR-owską nomenklaturą; Współwłaściciel, prezes i dyrektor naczelny Wydawnictwa Muza SA, był także członkiem rady nadzorczej spółki producentów Euromedia. Doradca ds. mediów b. premiera Cimoszewicza; b. przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia; jeden z liderów Stowarzyszenia Ordynacka. Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‚magnatów’ PRLu-bis.

Zeznania i wypowiedzi wielu osób czynią z niego jedną z wiodących postaci tzw. afery Rywina.)
• Janusz Czarzasty    –    (bł. zastępca prezesa Pekao SA)
• Marek Czekalski – Wachter    –    (b. prezydent Łodzi)
• Roman Czejarek    –    (polonofob, dywersant, prezenter telewizyjny i radiowy, dziennikarz, pisze do „Gazeta Wyborcza” , „Rzeczpospolita”, „Polityka” , „Przegląd Tygodniowy”, „Tygodnik Kulturalny”, „Spotkania”, „Żołnierz Polski”, studenckiego „itd”, „Zielony Sztandar”)
• Adam Czerniaków    –    (polonofob, dywersant,  prezes gminy żydowskiej w Warszawie; odbył w Krakowie w marcu 1940 roku konferencje z Niemcami, z której notatki wskazują na to, że w rozmowie z Niemcami, aby się im przypodobać, za wrogów Żydów uważał on nie Niemców, lecz Polaków [Stefan Nowicki, Wielkie nieporozumienie, Sydney 1970])
• Marek Czerniewicz    –    (stypendysta European Association for Jewish Culture w Londynie; kompozytor, za skomponowanie piesni o getcie nagrodzony przez E.A. for Jewish Culture; a oto pozostale utwory: „Maki Matki Boskiej” na chór zeński, „Mayn Weg” na zespól klezmerski (czytaj zydowski), „Ukrzyżowany równeż za nas” na orkiestrę, „Mayn yowl” na glos męski i zespól, „Miserere” – medytacja na wiolonczelę i smyczki)
• Rochel Joanna Czopnik    –    (Forum Żydów Polskich)
• Krzysztof Czyżewski    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma „Midrasz”)

 
 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s