UWAGA SYJONISTA, UWAGA WRÓG POLSKI ! cz.2

B

• Kamilla Baar    –    (aktorka)
• Zbigniew Bachman    –    (Dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (10.2003 – 05.2004))
• Bronisław Baczko – Gideon    –    (podpułkownik, politruk (tzw. oficer pol-wychu) – został oddelegowany na Wydział Filozofii. Na tym wydziale jako profesor ponosi lwią część odpowiedzialności za stalinizację prac nad polską filozofią i myślą społeczną doby powstań (wg A. Walickiego, Umysł zniewolony po latach); historyk idei i myśli społecznej; Do 1968 roku był jednym, obok m. in. Leszka Kołakowskiego, uczonych z kręgu tzw. warszawskiej szkoły historyków idei, profesorem historii filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego wychowankowie z lat 1966-1968 odgrywają do dziś istotną rolę w polskiej humanistyce.

W 1968 r. został usunięty z Uniwersytetu wraz z Leszkiem Kołakowskim, Włodzimierzem Brusem, Zygmuntem Baumanem, Marią Hirszowicz i Janiną Zakrzewską. Objął go ścisły zakaz publikacji. Opuścił Polskę w 1969 r.)
• Jerzy Baczyński    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, redaktor naczelny „Polityki”. Podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, Jan Bijak, odpowiedzialny za rolę odgrywaną przez „Politykę” jako jednego z czołowych centrum lobby filosemickiego w prasie, za ciągłe podważanie i ośmieszanie polskich tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich.)
• Karol Bader    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)
• Bogusław Bagsik –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.

Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w październiku – po wpłaceniu 2 mln zł kaucji – oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 października 2000 skazano go na 9 lat więzienia.

Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie – 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)
• Jerzy Bahr –    (dyplomata, od 21 stycznia 2005 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Cieszy się opinią znawcy zagadnień regionu Europy Wschodniej; Był konsulem generalnym RP w Kaliningradzie. Był radcą ds. politycznych w ambasadzie RP w Moskwie [1991-1992]. Był ambasadorem RP na Ukrainie [1996). Był ambasadorem RP w Turkmenistanie. Był ambasadorem RP na Litwie [04.2001-12.2004). Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego [20.01.2005).)
• Magdalena Bajer    –    (Przewodnicząca Rady Etyki Mediów (08.1999-02.2006).)
• Władysław Baka    –    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i „okrągłego stołu”)
• Henryk (Chaim) Bal    –    (od 1945 w PPR. W pierwszej połowie 1946 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie, członek Rady Naczelnej ORT. W latach sześćdziesiątych pracownik personalny Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu „Ruch”)
• Edward Balawejder    –    (Dyrektor Muzeum na Majdanku (05.2000).)
• Artur Balazs    –    (Pełnił funkcję ministra ds. warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; W 1997 r. wraz z Aleksandrem Hallem doprowadził do powstania Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 1999 do 2001 r. był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Do obecnego Sejmu wszedł z listy Platformy Obywatelskiej, ale nie został członkiem jej klubu parlamentarnego. W styczniu 2002 r. objął funkcję prezesa SKL-Ruch Nowej Polski.)
• Jacek Balcer    –    (Był rzecznikiem prasowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta (07.2002). Rzecznik prasowy BPH PBK (07.2003-07.2005). Dyrektor Biura Marketingu Banku BPH PBK (02-10.2004).)
• Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek PZPR od 1969, mason, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, główny „rabin” żydolichwy w Polsce; Od 1995 do 2000 roku był przewodniczącym Unii Wolności. Od grudnia 2000 roku jest prezesem NBP. Od 1 maja 2004 wszedł z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego; członek globalnej organizacji „Grupa 30” założona w 1978 r. przez żyda, masona i globalistę Geoffreya Bella z iniciatywy Fundacji Rokefellera; obecnie prezydentem jest mason, żyd Alan Greenspan, prezydent Banku Centralnego Rezerw Federalnych USA)
wiecej informacji znajdziesz tu  => >  http://www.polonica.net/Balcerowicz.htm
• Zuzia Balcerzak    –    (Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Marek Balicki –    (polonofob, dywersant, libertyn, lewak, zwolennik liberalizacji prawa aborcyjnego, świnia Orwell’owska;  Po 1989 był członkiem ultra lewicowego ROAD, później UD i UW; współzałożyciel Socjaldemokracji Polskiej w marcu 2004r.; W latach 1998-2001 był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.)
• Dariusz Baliszewski    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski i polskich patriotów)
• Joanna Bałaban    –    (żydowski Ośrodek „Brama grodzka” w Lublinie)
• Piotr Bałtroczyk    –    (dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy, kpiarz)
• Hanna Banaszak    –    (piosenkarka)
• Aleksander Bardini    –    (reżyser, aktor; związany z teatrami warszawskimi; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie)
• Zygmunt Baranek    –    (malarz)
• Stanisław Barańczak    –    (polonofob, dywersant, członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];   poeta i krytyk, jeden z ulubionych idolów michnikowców; mieszka w USA)
• Janusz Bargieł    –    (polonofob, dywersant, komunista, członek ZSMP, PZPR, SLD)
• Józef Barski – Józef Gitler    –    (Od 1922 zajmował kierownicze stanowiska w Joincie i Centosie, od 1923 w KPP. W getcie warszawskim działacz PPR i Centosu, 1943-1945 w Bergen-Belsen, 1945-1950 sekretarz generalny Jointu w Polsce, 1950-1953 dyrektor naczelny PKO, w 1953 aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, po uwolnieniu dyrektor zakładów przemysłowych im. 22 lipca. Wieloletni członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego)
• Antoni Bartkiewicz    –    (dyrektor TV POLONIA, rada Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce)
• Maksymilian Bartman    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Edyta Bartosiewicz    –    (piosenkarka)
• Hanna Bartoszewicz    –    (redaktorka „Gazeta Wyborcza”, dzial „Dziecko” i „Kobieta”)
• Zofia Bartoszewska    –    (wydawca)
• Władysław Bartoszewski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  mason, senator, świnia Orwell’owska, znawca i piewca tematyki żydowskiej, minister spraw zagranicznych w postkomunistycznym rządzie Józefa Oleksego, związany z redakcją katolewackiego „Tygodnika Powszechnego” od bardzo długiego czasu, jak i filosemickiej elitki PEN-Clubu, od 1972 r., gdy Bartoszewski został sekretarzem generalnym tej organizacji;  członek Klubu Krzywego Koła – który skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych – [Jan Józef Lipski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Aleksander Małachowski, Adam Michnik]” Wsławił się” niechlubnym „donosem na Polskę” w przemówieniu w izraelskim Knesecie (mówił w nim o antysemickich „ciemniakach” na polskiej prowincji, dziwnie zapominając o antypolskich wypowiedziach „jaśnie oświeconych” premierów Bergina i Szamira. Został Honorowym Obywatelem Izraela;  członek rady programowej „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)
• Jacek Bartyzel    –    (polonofob, dywersant, był współzałożycielem i rzecznikiem Ruchu Młodej Polski, kierowanego przez Aleksandra Halla. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej [katolewica] w Łodzi oraz w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jest honorowym członkiem i przewodniczącym Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Publikuje w kwartalniku „Pro Fide Rege et Lege”.)
• Jarosław Bauc –    (polonofob, dywersant,  ur. w Łodzi; Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu Łódzkiego – rocznik 1982. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1990 r. Ukończył kursy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i finansów w London School of Economics i w 1991 r. w University of Vienna; W 1995 r. konsultant Banku Centralnego Estonii. W 1996 r. na zlecenie USAID był doradcą ministra finansów Mongolii, gdzie zaprojektował reformę systemu podatkowego. Współpracował z Centrum Badań i Promocji Biznesu ‚Ecorno’ w zakresie restrukturyzacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych [1993-1997]. Był doradcą ministra finansów Rumunii [02.1997); przewodniczący Rady Banku PKO BP (11.1999); sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (10.01.1998-12.06.2000); minister finansów w rządzie Jerzego Buzka [06.2000-28.08.2001]; Stały współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [1992-08.2001).)
• Marzena Baum    –    (żydowski Ośrodek „Brama grodzka” w Lublinie)
• Adam Bauman    –    (aktor)
• Krzysztof Bauman    –    (aktor)
• Zygmunt Bauman –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, specjalista od stalinizacji nauki, zbrodniarz PZPR, PRL; w czasie wojny inspektor milicji w Moskwie, później w Polsce oficer „wojska ubeckiego”, jak nazywano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Doszedł tam do rangi majora. Zwolniony z KBW w 1953 r., przeszedł do nauki. Zrobił karierę jako profesor socjologi;  felietonista żydowskiego pisma „Midrasz”)
• Leon Baumgarten    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Jerzy Baumritter    –    (zastępca redaktora naczelnego „Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)
• Renata Beger    –    (dywersant, posłanka na Sejm z listy Samoobrony;  W latach 1976-1988 z przerwami była kierownikiem sklepu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W latach 1979-1980 była kierownikiem punktu skupu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Od 1988 prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 1992 roku została wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Rolników Samoobrona. Od 1993 r. jest wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Samoobrony RP. Od 2001 roku jest posłanką na Sejm RP z ramienia Samoobrony. W Sejmie IV kadencji uczestniczyła w komisjach: Etyki Poselskiej, gdzie była zastępcą przewodniczącego, Finansów Publicznych oraz w komisji badającej sprawę Rywina – 3.12.2003 została z niej wykluczona. 26 listopada 2003 zrzekła się immunitetu poselskiego. Na początku 2004 postawiono jej zarzut sfałszowania wyborczych list poparcia przez własnoręczne dopisanie wielu osób lub zlecenie tego innej osobie. Za oszustwo wyborcze grozi jej kara do 3 lat, a za posługiwanie się nieprawdziwymi danymi – do 5 lat więzienia.  W 2005 została ponownie wybrana do Sejmu z listy Samoobrony.  30.06.2006 – Na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd Rejonowy w Pile za fałszerstwa wyborcze posłankę Samoobrony Renatę Beger.)
• Ewa Bem    –    (piosenkarka)
• Ryszard Bender – Fajwisch Berenstein    –    (historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, działacz i prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1973 – 1977 bezpartyjny radny Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie. W latach 1977 – 1981 i 1985 – 1989 bezpartyjny poseł na Sejm PRL. W latach 1991 – 1993 senator RP. W latach 1993 – 1997 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczący w latach 1993 – 1994. Od 1998 do 2005 radny Sejmiku województwa lubelskiego. Od 2005 roku senator z ramienia LPR.

Jest postacią kontrowersyjną. Przez wielu uważany za fanatyka religijnego i antysemitę, głównie za sprawą swoich wypowiedzi [tzw. kłamstwa oświęcimskie])
• Edwin Bendyk    –    (publicysta, tygodnik „Polityka”)
• Ewa Berberyusz    –    (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkfilant, dziennikarka “Tygodnik Powszechny” , „Gazeta Wyborcza”)
• Leon Berenson    –    (był w latach 1920-23 radcą prawnym poselstwa polskiego w Waszyngtonie)
• Eleonora Bergman    –    (polonofob, dywersant, dr., Z-ca dyrektora, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)
• Oskar Berkowicz    –    (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Aleksandra Berłożecka    –    (polonofob, dywersant, promocja i reklama żydowskiego pisma „Midrasz”)
• Adolf Abraham Berman    –    (od stycznia 1944 kierownik referatu żydowskiego KRN. 1945 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów Polskich)
• Jakub Berman –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, KC PZPR, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski;  wój Marka Borowskiego; komunista.

Współorganizator Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR (1944), w latach 1944–1956 członek Biura Politycznego PPR, następnie PZPR, 1952-1954 członek Prezydium Rady Ministrów, 1954–1956 wicepremier. W latach 1949–1954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego; współodpowiedzialny za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Karierę polityczną zakończył w ramach „odwilży październikowej” 1956, w 1957 usunięty z PZPR. W 1983 odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej.)
• Marek Bernard –
• Marek Beylin    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  publicysta „Gazeta Wyborcza”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)
• S. Bialer    –    (zaciekły syjonista, były pracownik naukowy Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR i PAN oraz lektor KC PZPR, uciekinier z Polski w 1968 r.)
• Robert Biedroń    –    (polonofob, dywersant, polityk SLD i działacz gejowski; prezes Kampania Przeciw Homofobii – stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów, pedal)
• Czesław Bielecki –    (polonofob, dywersant, prezes liberalnego Ruchu Stu, świnia Orwell’owska, tak mówił o swoich rodzicach: „Wyrastałem w rodzinie zasymilowanej inteligencji żydowskiej; Ojciec, z wykształcenia matematyk, był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Oświaty w latach pięćdziesiątych. Wyleciał z tego stanowiska razem z Władysławem Bieńkowskim, gdy Gomułka „zwijał” Październik. Matka była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym, zajmowała się demografią. Rodzice komunizowali jeszcze przed wojną” (E. Boniecka, Bliżej polityków, Toruń 1996))
• Jan Krzysztof Bielecki – Izaak Blumenfeld    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, libertyn, świnia Orwell’owska;  poseł na Sejm w latach 1989-1993. Jeden z założycieli (1990) a w latach 1991-1993 przewodniczący rady politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). Premier od stycznia do grudnia 1991 desygnowany przez Lecha Wałęsę.

Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną, w Unii Wolności. W gabinecie Hanny Suchockiej piastował tekę ministra ds. integracji europejskiej. Od listopada 1993 w dyrektor i przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Po secesji liberałów z Unii Wolności w styczniu 2001 przeszedł do Platformy Obywatelskiej.  Od 1 października 2003 jest prezesem zarządu Banku Pekao SA; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego)
• Bolesław Bierut – Rotenschwanz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, agent sowiecki NKWD, 1szy – 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu; polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, z jego osobą wiązal się kult jednostki; Realizował program pełnego uzależnienia Polski od ZSRR.  Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce – stalinizm;  od 1918 w KPP [Komunistyczna Partia Polski]. W latach 30. aktywnie działał w Kominternie i był tajnym funkcjonariuszem NKWD. Więziony przez władze sanacyjne w Rawiczu (dzięki czemu udało mu się „przeczekać” stalinowskie czystki). W czasie II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 roku został przerzucony do Polski, gdzie wszedł w skład Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej [władza utworzona przez komunistów w czasie II wojny światowej]; uczuciowo związany był m.in. z Wandą Górską. Wzorem Józefa Stalina lubił pokazywać się z dziećmi [na jednej z fotografii trzyma na rękach Agnieszkę Holland];  syn Jan Chyliński)
• Maria Bigoszewska    –    (pisarka)
• Anna Bikont    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma „Midrasz”)
• Wilhelm Billig    –    (od 1956 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Polsce)
• Halina Birenbaum    –   (poetka, przeżyła getto w Warszawie, była więźniarka obozu w Auschwitz, od 1947 roku mieszka w Izraelu)
• Joel Mojżesz Birnbaum    –   (zbrodniarz i zwyrodniały sadysta, szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)
• Dariusz Bitner    –    (powieściopisarz, autor opowiadań, szkiców literackich i książek dla dzieci)
• Maciej Bitner    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, stały publicysta żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)
• Marek (Mejlech) Bitter    –    (pochodzenia robotniczego, członek KPP od 1928, związany z Centralną Techniką, zabezpieczał przejazdy i przerzuty graniczne (m.in. B. Bieruta i M. Fornalskiej). W czasie wojny w warszawskim getcie, potem więzień Majdanka, bandyta w lasach zamojskich. Po wojnie członek CKZP, 1951-1956 pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego m.in. jako dyrektor Departamentu Inwestycji, w latach sześćdziesiątych pracował w Zakładach Elektronicznych im. F. Zubrzyckiego w Warszawie)
• Marta Bizoń    –    (ur. Wadowice, piosenkarka, aktorka, grała w antypolskim filmie ‚Lista Schindlera’ Stevena Spielberga)
• Paweł Blajer    –    („Rzeczpospolita”)
• Małgorzata Blicharz    –    (skarbnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)
• Berek Blinnenkranz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)
• Augustyn Bloch    –    (kompozytor, organista)
• Jan Bogumił Bloch – Jan Bogumił Gotlieb    –    („król kolei żelaznych”, budowniczy kolei w Królestwie Polskim i w Rosji. Finansista w 1865 (wraz z innymi żydami M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, Władysławem Laskim i Lesserem Levym) wziął udział w gruntownej reorganizacji i judeizacji istniejącego od 1828 r Banku Polskiego.)
• Grzegorz Bloch    –   (stylista, pracuje z największymi gwiazdami „polskiego” kina i muzyki)
• Seweryn Blumsztajn –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”, redaktor naczelny dodatku „Gazeta Stołeczna”; W młodości jeden z komunistycznych walterowców z “czerwonego harcerstwa”. Później jeden z przedmarcowych “komandosów” z grupy Michnika. Autor polakożerczych napaści i stwierdzeń.)
• Jan Błoński    –    (polonofob, dywersant, prof. historyk literatury; współzalożyciel Fundacji Judaica, przewodniczący rady fundacji)
• Artur Bodnar    –    (polonofob, dywersant,  komunista, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i „okrągłego stołu”)
• Teresa Bogucka    –    (polonofob, dywersant,  komuch, publicystka, oszczerca i paszkwilant żydokomunistycznego szmatławca”Gazety Wyborczej”; Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Była aresztowana za udział w wydarzeniach marca 1968 r. Współpracowała z żydotroksistowskim KOR-em – Komitetem Obrony Robotników;  członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – ‚fundacja’ założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)
• Alef Bolkowiak – Alef Gutman    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski;  [źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92])
• Michał Boni – Jakub Bauer    –    (polonofob, dywersant, agent SB, Tajny współpracownik SB pseudonim „Znak”;  świnia Orwell’owska, członek Unii Wolności, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W roku 1991 pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1997–2001 był szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej Longina Komołowskiego w rządzie Jerzego Buzka. W pierwszej kadencji Sejmu był posłem z ramienia Kongresu Liberalno–Demokratycznego.)
• Jerzy Boniecki    –    (uciekinier z getta, dywersant, współpracownik antykatolickiej, żydolewackiej paryskiej „Kultury” i działacz Amnesty International, był zamieszkałym w Australii biznesmenem, poetą i koncesjonowanym „działaczem polonijnym”.)
• Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg    –    (polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, dyktator nad prasą i wydawnictwami w czasach stalinizmu, brat zbrodniarza UB płk. Józefa Różańskiego, był dyktatorem prasowym – był m.in. redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita” (organu PKWN), prezesem Społdzielni Wydawniczej „Czytelnik” i pełnomocnikiem rządu ds. „Ossolineum”.)
• Jerzy W. Borejsza – Goldberg    –    (historyk, profesor Instytutu Historii PAN, jest synem zmarlego w roku 1952 komunistycznego dyktatora w dziedzinie kultury, Jerzego Borejszy)
• Bernard Borg    –    (przed wojną pracownik firm handlowych, od 1926 członek ZMK, od 1931 w KPP, kilkakrotnie aresztowany; przed 1939 r. agent sowiecki; 1946-1949 pracował w CSW „Solidarność”, następnie w polskim ruchu spóldzielczym. Członek ZG TSKŻ; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Marek Borowski – Szymon Berman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, lewicowiec, świnia Orwell’owska, syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD;  W 1967 roku wstąpił do PZPR, jednak po roku opuścił szeregi partii, ponieważ w marcu 1968 roku zaangażował się w protesty. W 1975 roku ponownie wstępuje do PZPR i jest w niej az do konca 1990 r. , jest jednym z założycieli Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polski w styczniu 1990 roku. W październiku 1991 został wybrany posłem. Funkcję sprawuje do teraz. W 1992 roku po rozwiązaniu się SdRP, został członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którym pozostał aż do 2004 roku. Wraz z 30-osobową grupą działaczy i posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Izabella Sierakowska, Jolanta Banach, Andrzej Celiński) oraz Unii Pracy (Tomasz Nałęcz) 26 marca 2004 utworzył nową lewicową formację polityczną o nazwie Socjaldemokracja Polska.  ….po więcej informacji zapraszamy tu->> http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm)
• Wiktor Borowski – właśc. – Aron Berman    –    (polonofob, dywersant,  zbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, ojciec Marka Borowskiego; przed 1939 agent sowiecki, w roku 1944 był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Życia Warszawy” do 1951, a w latach 1951-1967 – zastępcą redaktora naczelnego „Trybuny Ludu”; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Halina Bortnowska    –    (polonofob, dywersant,  redaktorka katolewackiego miesiecznika „Znak”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] „Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)
• Bogdan Borusewicz –    (polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, koncesjonowany przez SB i PZPR ‚opozycjonista’, został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń liceum plastycznego – za druk i kolportaż ulotek w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydotroksistowskiego KOR-u – Komitetu Obrony Robotników;  członek UW, obecnie ‚Demokraci’; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  jeden z oskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego)
• Barbara Borys-Damięcka    –    (reżyser, dyr. teatru „Syrena” w W-wie)
• Zofia Borzymińska    –    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)
• Tadeusz Boy-Żeleński    –    (polonofob, dywersant, pisarz, rewolucyjny liberal, stalinowiec, nihilista, kpiarz;  głosiciel liberalnych poglądów, beszczeszczenie i szarganie świętości narodowych; krytykowany za nadmierną służalczość względem komunistycznych władz, jest m.in. autorem kilku tekstów gloryfikujących Stalina. W październiku 1939 sowieckie kierownictwo Uniwersytetu powołało go na kierownika katedry historii literatury francuskiej na lwowskim uniwersytecie. W okresie okupacji sowieckiej Lwowa działał w „Związku Literatów ‚Polskich'”, publikował artykuły w Czerwonym Sztandarze, brał udział w propagandowych imprezach, za co był oskarżany przez Polaków o kolaborację z sowieckim okupantem;  kuzyn Kazimierza Przerwa-Tetmajera)
• Mojzesz Bradersan    –    (ZPP – stalinowski Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)
• Roman Brandstaetter    –    (pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz, znawca Pisma Świętego. Urodził się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter; kilka miesięcy po wybuchu II wojny światowej udaje się do Jerozolimy, tam nastepuje przełom w jego życiu, gdyż wtedy przeszedł na wiarę katolicką.)
• Kazimierz Brandys    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista,  stalinowiec)
• Marian Brandys    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista, stalinowiec)
• Krystyna Bratkowska    –      (polonofob, dywersant,  skarbnik członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma „Midrasz”)
• Stefan Bratkowski – Blumstejn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  oszczerca, paszkwilant, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski;  Jad nienawiści do “narodowców” i prawicy, tropienie rzekomych “antysemitów” idzie w parze u Bratkowskiego z konsekwentnym rozgrzeszaniem twórców stanu wojennego i działań postkomunistów, ciągłym wybielaniem ich intencji.)
• Kazimierz Braun    –    ()
• Michał Breitenwald    –    (aktor)
• Jerzy Breitkopf    –    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i „okrągłego stołu”)
• Wojciech Brochwicz    –    (Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Od 1988 roku jest radcą prawnym. Był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Był dyrektorem w UOP, Zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji za kadencji premiera Jerzego Buzka. Wojciech Brochwicz, wiceszef MSWiA w gabinecie Jerzego Buzka, wcześniej funkcjonariusz UOP, skontaktował Annę Jarucką z Konstantym Miodowiczem.)
• Szymon Broda    –    (Centrum Analiz Rynku Pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)
• Stanisław Brodzki – Bronstejn lub Bronsztajn    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz „Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)
• Joanna Brodzik    –    (aktorka)
• Adam Bromberg    –    (były oficer polityczny w marynarce wojennej. Skierowano go na stanowisko szefa Państwowego Wydawnictwa Naukowego, którego ster dzierżył przez wiele lat; dyrektor PWN [Państwowe Wydawnictwo Naukowe – encyklopedie, słowniki] (lata stalinowskie 1953-1965))
• Zygmunt Broniarek    –    (polonofob, dywersant, komuch, felietonista, dziennikarz;  Od 1950 roku (okres stalinizmu w Polsce) pracował jako korespondent organu KC PZPR „Trybuny Ludu”.   Odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.)
• Michał Broniatowski –    (szef polskiego oddziału agencji Reutera, syn zbrodniarza pułkownika UB, SB, Mieczysława Broniatowskiego)
• Mieczysław Broniatowski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zbrodniarz, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, pułkownik UB, od roku 1945 był dyrektorem Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego w Łodzi, a nastepnie dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW.)
• Abraham Brumberg    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma „Midrasz”)
• Eugenia Brun    –    (polonofob, dywersant,  stalinowiec, komunistka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, w okresie międzywojennym agent sowiecki, politruk; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Włodzimierz Brus –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  zbrodniarz PRL PZPR; w wieku dwudziestu paru lat jako oficer polityczny został majorem WP, a po oddelegowaniu na uczelnię w wieku zaledwie 28 lat (w 1949 r.) błyskawicznie został profesorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki;  mąż ppłk. Heleny Wolińskiej-Brus – Ochsmann, zbrodniarki – ludobójczyni, prokurator i morderca sądowy, zbrodniarz UB; na stałe obydwoje od lat 60-tych mieszkają w Angii, …i otrzymują wysokie emerytury z Polski za zbrodnie popełnione na Polakach)
• Ernest Bryll    –    (poeta, pisarz, dziennikarz i tłumacz; w latach 1991-95 Bryll był Ambasadorem RP w Republice Irlandii)
• Julia Brystygier – Julia Brustiger    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)
• Jan Brzechwa – Jan Wiktor Lesman    –    (poeta, bajopisarz; Stryjeczny brat innego poety, Bolesława Leśmiana; współpracował z systemem stalinowskim i komunistycznym)
• Leszek Bubel    –    (dywersant, mason, koncesjonowany „antysemita” i „prawicowiec”)
• Alfred Budner    –    (poseł na Sejm z listy Samoobrony)
• Celina Budzyńska – Brun    –    (wykładowca Centralnej Szkoły KC PPR, PZPR)   • Piotr Józef Buechner –    –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, Na początku lat 90. uchodził za cudowne dziecko „polskiego” kapitalizmu, dziś słychać o nim tylko przy okazji konfliktów z załogami kontrolowanych przez niego fabryk. Studiował w Polsce i Szwajcarii. W latach 70. był szefem marketingu w koncernie Rhone-Poulenc, a od 1975 r. prowadził w Bazylei własną firmę (doradztwo i handel farmaceutykami). Po powrocie do Polski w 1979 r. został szefem oddziału szwajcarskiej firmy Solco Basel. Obecnie jest prezesem zarządu i współwłaścicielem Metalexportu, w którym za pośrednictwem firmy Mex-Invest kontroluje 90,8 proc. akcji. Metalexport stał się spółką holdingową (ma handlowe firmy w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, biuro w Moskwie), zajmującą się sprzedażą wyrobów zależnych od niej fabryk. Część z nich jest poważnie zadłużona. We wrześniu 2004 r. Metalexport sprzedał zagranicznemu inwestorowi Haco znajdującą się w upadłości Odlewnię Koluszki (za 15 mln zł), ale nabywcy wciąż nie może znaleźć zadłużona na 100 mln zł spółka Metalexportu – Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial w Białymstoku. Przychody firm z grupy Metalexport w 2004 r. wyniosły około 450 mln zł. Büchner i zależna od niego spółka CLiF Investment mają też 65 proc. akcji Centrum Leasingu i Finansów SA. W grudniu 2001 r. sąd ogłosił upadłość tej spółki leasingowej, ale Sąd Najwyższy w maju 2003 r. uznał, że decyzję o upadłości podjęto z naruszeniem prawa. Dziś CLiF walczy w sądach o 150 mln zł od banków, które doprowadziły do jego upadłości. Spółka pozwała skarb państwa za bezprawne ogłoszenie jej upadłości, domagając się 98 mln zł odszkodowania. CLiF usiłuje też wznowić przerwaną na ponad rok działalność gospodarczą (w 2004 r. spółka zanotowała 5 mln zł zysku netto). Büchner najczęściej przebywa w Szwajcarii, którą podaje jako oficjalne miejsce zamieszkania. 74 na liście 100 najbogatszych zydaków tygodnika „Wprost” z majątkiem 220 mln zł.)
• Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld    –    (polonofob, dywersant, „socjaldemokrata”, libertyn, świnia Orwell’owska, były przewodniczący Unii Pracy)
• Zbigniew Bujak –    (polonofob, dywersant,  lewy syn rabina Małachowskiego, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski; członek Rady Politycznej Unii Wolności – Partia Demokratyczna;  W 1990 roku jeden z przywódców skrajnie ultralewicowego ugrupowania dawnej lewicy laickiej ROAD. Polityczny wychowanek Kuronia, wyróżniał się skrajną gorliwością w tropieniu rzekomego „polskiego antysemityzmu”, nacjonalizmu, ksenofobii etc. Typ działacza-papugi, o poglądach stanowiących lustrzane odbicie poglądów Kuronia, Geremka i Michnika; sprzedał legitymację „Solidarności” na aukcji, zorganizowanej przez żonę gen. Czesława Kiszczaka; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, zalożona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W dziennikach byłego premiera PRL Mieczysława F. Rakowskiego (pod datą 5 listopada 1984 r.) znalazł się taki zapisek: „Informacja od Urbana. Resort spraw wewnętrznych wie, gdzie jest Bujak, ale nie zdejmuje go, ponieważ służy za kanał do przerzucania naszych agentów. Nie wiem, jak to robią, ale tak właśnie mi powiedział”.)

• Michał Bukojemski    –    (polonofob, dywersant, reżyser, tematyka żydowska, współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym)
• Juliusz Burgin    –    (polonofob, dywersant, komunista, kolaborant sowiecki 1939-41, pułkownik zbrodniarz UB, MBP – Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego; Od czerwca 1945 r. do czerwca 1947 r. był on naczelnikiem Wydziału II Samodzielnego w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), potem przez rok redaktorem naczelnym organu KC PPR „Głos Ludu”, aby od 15 lipca 1948 r. wrócić do bezpieki jako dyrektor gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)
• Benjamin Bursztejn    –       (polonofob, dywersant,  syjonista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, działacz Poalej Syjon w Wilnie; powiedział prasie litewskiej, że „przyłączenie Wilna do Litwy to triumf idei sprawiedliwości historycznej” [Piotr Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985])
• Tomasz Busz    –    ()
• Jerzy Buzek –    (polonofob, dywersant, agent SB, mason, świnia Orwell’owska, ‚europejczyk’, ojciec przedwojenny komunista i internacjonalista – ówczesny globalista, mason w latach II Rzeczpospolitej;  Jerzy Buzek uważa, że „nikt nie udowodnił”, iż doszło do nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU największego polskiego ubezpieczyciela.)
• Andrzej Byrt    –    (Tajny współpracownik, agent SB, w latach 80. dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich, później radca handlowy w Belgii i wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą; w latach 1995-2001 po raz pierwszy był ambasadorem w Niemczech, po powrocie do kraju został doradcą prezydenta Kwaśniewskiego, następnie wiceministrem spraw zagranicznych, w 2002 r. powrócił na placówkę do Berlina. W oświadczeniu lustracyjnym przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.)

 


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s