UWAGA SYJONISTA, UWAGA WRÓG POLSKI ! Cz.1

Dzisiaj zaczynamy publikacje cyklu „Uwaga Syjonista” przybliżającego wrogów narodu Polskiego…A
• Magdalena Abakanowicz – (artystka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, autorka monumentalnych gobelinów, tzw. abakanów. 3 maja 1998 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)
• Jan Abgarowicz – (dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska)
• Łukasz Abgarowicz – Abgner – (polonofob, dywersant, był członkiem NSZZ „Solidarność”; W latach dziewięćdziesiątych zasiadał w Radzie Gminy Warszawa-Centrum, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Działał w organach samorządu gospodarczego, m. in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-RPA i Polskim Stowarzyszeniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 1997-2001 był wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. Poseł na Sejm IV i V kadencji PO (od 2001). W 1990 działał w Ruchu Obywatelskim Akcji Demokratycznej, a następnie w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 2001 działacz Platformy Obywatelskiej. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowieckiego i członkiem Rady Krajowej PO)
• Leszek Abrahamowicz – (aktor)
• Gerard Abramczyk – (dywersant, urodzony w USA; Od 1986 r. mieszka w Polsce na stałe; Obywatel Polski od sierpnia 1999 r. Był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations [2002-2003]. Konsultant zydomasonskiej Global Society for Organizational Learning (06.2005).)
• Chaim Abramowicz – (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)
• Elżbieta Abramowicz – (Członek Rady Usług Pocztowych przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty [10.2002). Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury (10.2002).)
• Lesław Abramowicz – (dywersant, był naczelnikiem Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Krakowiego Zjednoczenia Budownictwa. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych [1980-1991]. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Szpitalu im. Rydygiera [1995-2001]. Był dyrektorem w Biurze Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Był Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia [09.03-07.09.2004])
• Marta Abramowicz – (polonofob, dywersant, lesbija; wiceprezes Kampania Przeciw Homofobii – stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów)
• Mieczysław Abramowicz – (pisarz żydowski)
• Janina Abramowska – (dywersant, prof. dr hab. literaturoznawca)
• Paweł Abramski – (Były członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego; Były Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie IV kadencji. Senator IV kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu Olsztyńskiego. Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży [1995-2001). Był członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Programu Liberalnego w Sejmie w Sejmie I kadencji. Były Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Przygotowania Ustawy Lustracyjnej w Sejmie I kadencji. Były członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie I kadencji.)
• Anna Achmatowicz-Schwendimann – (redaktor naczelny miesięcznika ‚Twój Styl’ [03.2002-12.2004])
• Waldemar Achramowicz – (polonofob, dywersant, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (11.2004). Członek Związku Byłych Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego)
• Stanisław Ackerman – (Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego)
• Monika Adamczyk-Grabowska – (polonofob, dywersant, prof. Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie, autorka książek o żydach, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] „Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona w Nowym Jorku, fundator i założyciel żyd, mason, globalista, międzynarodowy spekulant giełdowy George Soros, nowojorski „finansista” (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego; fundacja Batorego współpracuje i jest finansowana przez inną instytucję żydomasońską założoną przez George’a Sorosa „Open Society Institute” i …”Fundacją Sorosa”.)
• Jerzy Adamkiewicz – (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)
• Włodzimierz Adamkiewicz – (naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Zagraniczynych (MSZ); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)
• Jerzy Adamski – (krytyk literacki i teatralny, od 1984 r. był także wykładowcą w Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR.)
• Andrzej Adler – (polonofob, dywersant, współwłaściciel kontrolnego pakietu udziałów gdańskiej spółki DGT (24,2 proc.). Firma powstała w 1991 r. Produkuje cyfrowe centrale telefoniczne przeznaczone dla sieci publicznej oraz wojska i policji, systemy dyspozytorskie wraz z cyfrowymi terminalami, modemy cyfrowe, stacje zasilające i inne urządzenia telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne, wykorzystujące najnowsze techniki i technologie cyfrowego przesyłania głosu i danych. W roku 1999 spółka DGT testowała w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli centralę DGT 3450. Eksperci sojuszu potwierdzili kompatybilność central DGT z natowskimi systemami łączności. Obecnie centrala DGT 3450 jest dominującym systemem w sieci łączności polskiej armii. Andrzej Adler wraz z Markiem Antoszem i Andrzejem Kassem (właściciele pakietu kontrolnego), którzy początkowo stanowili zarząd firmy, przeszli do rady nadzorczej i zajmują się planowaniem strategicznym. Adler jest prezesem, a pozostali wiceprezesami. W firmie pracuje ok. 200 osób, przy czym 40 proc. z nich ma wyższe wykształcenie. W 1999 r. przychody DGT wyniosły mniej więcej 125 mln zł. W 2000 r. na 88. pozycji listy 100 najbogatszych żydaków tygodnika „Wprost”.)
• Mariusz Agnosiewicz – (polonofob, dywersant, mason, założyciel, redaktor naczelny i publicysta Racjonalisty – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, oraz tradycyjnych czasopism (publikował m.in. w Tygodniku Przegląd, marksistowskim miesięczniku Dziś, kwartalniku Bez Dogmatu). Ukończył studia prawnicze na UWr. Działa w ruchu humanistyczno – wolnomyślicielskim, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.)
• Romuald Ajchler – (polonofob, dywersant, lewicowiec, komunista, 1991-2004 Sojusz Lewicy Demokratycznej, od 2004 w Socjaldemokracja Polska)
• Andrzej Ajnenkiel – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, prof. dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego (09.1999-06.2001); członek tzw. „komisji Michnika” – [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku; były pracownik UOP-u, „antysemita” M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas…” tak pisał:„ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (…) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członkowie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW”. W lutym 2000 r. odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.)
• Mojżesz Ajzner – (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Jerzy Albin – (Były pracownik Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie. Były Dyrektor Generalny Sp. z o.o. AD NOVUM w Warszawie [1990-1993]. W latach 1994-1996 był Dyrektorem i Prezesem w prywatnych firmach konsultingowo-usługowych. Główny Geodeta Kraju – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [05.12.2001-03.2004).)
• Jerzy Albrecht – Finkelstein – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski; W latach 30-tych działał w środowisku młodzieży komunistycznej, podczas okupacji w konspiracji. Od 1942 członek PPR, był sekretarzem Komitetu Warszawskiego. 1945-1948 I sekretarz Komitetu Warszawskiego i członek Komitetu Centralnego PPR, 1947-1948 członek Sekretariatu PPR. 1948 był członkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz kierownikiem kolejno Wydziału Propagandy i Prasy oraz Działu Propagandy, Kultury i Oświaty KC PPR. Od 1948 działacz PZPR, pozostał kierownikiem Działu Propagandy, Kultury i Oświaty, tym razem KC PZPR, a także członkiem Biura Organizacyjnego KC (do 1954). 1948-1968 wchodził w skład KC PZPR, 1956-1961 sekretarz KC PZPR.1950-1956 przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, 1955-1957 członek, a 1957-1961 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. 1960-1968 był ministrem finansów.1945-1969 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1952-1956 przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 1952-1956 był także członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego.)
• Przemysław Alexandrowicz – (Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Senator VI kadencji. Wybrany w wyborach 25 września 2005 roku.)
• Maurycy Allerhand – (prof., członek Komisji Kodyfikacyjnej RP; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)
• Andrzej Almert – (Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego dla Krakowa Śródmieście (02-03.2002).)
• Antoni Alster – Nachym Alster – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, członek KPP, PPR, KC PZPR, funkcjonariusz PRL-owskich organów bezpieczeństwa, m.in. od 10 grudnia 1954 roku pierwszy zastępca Władysława Dworawskiego, następnie Edmunda Pszczółkowskiego, sprawujących kolejno funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie od 11 grudnia 1956 roku podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odwołany 4 maja 1962 roku; kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Wojtek „Fokus” Alszer – (raper, członek zespołu Pokahontaz)
• Paweł Althamer – (rzeźbiarz, twórca instalacji, filmów video)
• Helena (Chaja) Altenberg – (przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Paweł Althamer – („artysta”)
• Henryk Altman – (historyk stalinowski; od 1945 był wielokrotnie delegowany przez rząd w rozmaitych misjach państwowych za granicę. Od 1948 członek PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 ) • Jolanta Ambrosewicz-Jacobs – (polonofob, dywersant, magister filologii polskiej – UJ; dr. Instytut Europejstyki – Uniwersytet Jagielonski; specjalistka od socjotechnik, „tolerancji”; Simon Wiesenthal Center w Nowym Jorku – 1997; The Rabbi Marc Tannenbaum Foundation, New York – 1998; The Soros Foundation 1998-2000; red. autorka książek o żydach)
• Katarzyna Amkieh – (Była rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (09.2003).)
• Stefan Amsterdamski – Saul Henrykowski – (polonofob, dywersant, filozof, prof., Rektor Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD stalinowca Tadeusza Mazowieckiego)
• Andrzej Ananicz – (Były Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy [1995]. Był ambasadorem RP w Turcji (10.2003). Szef Agencji Wywiadu [11.08-11.2004).)
• Janusz Anderman – (dywersant, prozaik, scenarzysta, tłumacz)
• Jerzy Andrzejewski – (polonofob, dywersant, prozaik, publicysta, stalinowiec; w latach stalinowskich 1952-1954 redaktor naczelny żydokomunistycznego „Przeglądu Kulturalnego”; w latach stalinizmu 1952-1957 poseł na Sejm; członek-założyciel KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])
• Leon Andrzejewski – Lajb-Wolf Ajzen – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, wicedyrektor IV, III Departamentu – zbrodniarz UB)
• Alfred Angiersztajn – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, przed 1939 r. agent sowiecki, wysokiej rangi aparatczyk, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: „Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )
• Andrzej Anklewicz – (polonofob, dywersant, komunista, SB-k, absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO, a od 1982 r. pracował w MSW. Zajmował się m.in. rozpracowywaniem opozycji. Po 1989 r. był wicedyrektorem gabinetu Andrzeja Milczanowskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych. Kierował zespołem doradców premiera Józefa Oleksego, a po tym, jak Oleksego oskarżono o rzekome związki z rosyjskim wywiadem, został wiceministrem w MSW. Od stycznia do listopada 1997 r. był szefem Straży Granicznej. W 2001 r. został szefem Generalnego Inspektoratu Celnego.)
• Krzysztof Anuszkiewicz – (Tajny współpracownik, agent SB, Akcja Wyborcza Solidarność, Suwałki)
• Agnieszka Arnold – (reżyser)
• Katarzyna Arnhold – (kompozytor)
• Stanisław Arski – Apfelbaum
• Stefan Arski – Artur Salman – (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, komunista, członek Czerwonego Harcerstwa, Związku Niezależnej Młodzieży od 1931r, PPS, współzałożyciel pisma „Płomienie” przewodniczący Rady Głównej wileńskiej „Wolności” 1939-1940; W latach wojny prowadził działalność agenturalną na rzecz Sowietów wśród polonii w USA. Potem główny twórca „czarnej” legendy emigracji i Polonii; zastępca redaktora naczelnego „Robotnik Polski” w USA 1941-1943, redaktor naczelny „Robotnika”; – „Robotnik” dziennik wyd. od 1944, początkowo w Lublinie, od 1945 w Łodzi, następnie w Warszawie; organ prasowy tzw. odrodzonej PPS; XII 1948 połączony z „Głosem Ludu” w „Trybunę Ludu” – oficjalny organ KC PZPR; dziennikarz „Nowej Kultury” i wyższy urzędnik PZPR, przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy; Jego żoną była Magda Hertz.)
• Grzegorz Artman – (aktor)
• Szymon Askenazy – (historyk, dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)
• Feliks Aspis – (płk. prokurator Prokuratury Generalnej, zbrodniarz okresu stalinowskiego)
• Halina Aszkenazy-Engelhard – (autorka książek, np. „Warszawa – Paryż – Tel Awiw”)
• Łukasz Atowski – ()
• Andrzej Aumiller – (polonofob, dywersant, lewicowiec, świnia Orwell’owska, działacz socjaldemokratyczny; mandat poselski z ramienia koalicyjnej Unii Pracy od 2001 (był również posłem w latach 1989-1991 oraz 1993-1997). Członek sejmowej komisji skarbu państwa i zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 2001-2005 był członkiem Unii Pracy. W lipcu 2004 został wiceprzewodniczącym, a w kwietniu 2005 przewodniczącym sejmowej komisji śledczej powołanej do zbadania tzw. afery Orlenu. W lipcu 2005 roku odszedł z Unii Pracy i został członkiem [oddelegowany do] Samoobrony RP.)

 
 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s