Czy Kwaśniewski to Stoltzman (ebook)

Czy Kwaśniewski to Stoltzman – Pobierz książkę.

“Gen. Czesław Kiszczak niewinny” – tak brzmiał wyrok wydany 25 kwietnia przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa, która trafiła na wokandę w 1992 roku po prawie dwudziestu latach znalazła swój finał w uniewinnieniu człowieka, który był w gronie najbardziej uwikłanych we wprowadzenie stanu wojennego i wielu tragedii z tym związanych. Przez dwadzieścia lat postpeerelowska sprawiedliwość robiła ludziom przysłowiową wodę z mózgu.

Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiadajac przed sadem za zbrodnie jakie miały miejsce w czasie grudnia 1970 roku, prawie przez 15 lat uzupelnial swoimi wystąpieniami komedie odgrywana przez trupę sędziowską. W efekcie Cyrk Wolskiego zakończył swój ostatni spektakl uniewinnieniem dwukrotnego bohatera Orderu Lenina.

Po takich decyzjach, nie powinien już dziwić żaden werdykt aparatu sprawiedliwości tresowanego przez lata PRL-owskiego panowania. Nic innego nie należy spodziewać się po ludziach, którzy swoje pozycje zawodowe zawdzięczają “koronkowym powiązaniom” z sowieckimi służbami. I chociaż przekonuje się nas, że te służby już nie istnieją to jednak po nich “waniajet” po dziś dzień.

Powiedzmy sławny Adaś. Jak piskorz prześlizguje się obok tematu swoich rodziców, ludzi bardzo zasłużonych dla PRL; żyje wielu pamiętających ich zasługi. O małżeństwie Schechterów, ich dzieciach i ich wkładzie w budowę władzy sowieckiej nad Wisłą Polska Ludowa zawsze pamiętała. O sędzinie Wolińskiej i sędziu Stefanie Michniku również. Czy Polacy zapamiętają wydawane ‘politycznie korekt’ wyroki sędziego Marka Walczaka?

Stolzman-Kwasniewski-foto-Kurier-Codzienny-06-05-2007

Kiedy Bronisław Komorowski został prezydentem do publicznej wiadomości podano korzenie Pierwszej Damy Post-PRL-u. Upubliczniono okoliczności umizgiwania się Bul-Komorowskiego do córki ludzi służb odpowiedzialnych za realizację sowieckich “ukazów” między Bugiem a Odrą. Upubliczniono gdzie dzieci pary prezydenckiej latają na wakacje do dziadków.

I kolejne kilka pytań? Dlaczego ta wiedza została podana dopiero po fakcie wyboru Bronisława Komorowskiego na prezydenta? Kto dysponował tymi materiałami i zadbał o to aby jednak wiedza ta nie dotarła zbyt wcześnie do świadomości wyborców?

Powoływanie się na to, że dzieci (wnuki) nie mogą odpowiadać za czyny rodziców jest groteskowe w momencie kiedy przez lata korzystali i nadal korzystają, i to obficie, z bezpieczniackiego dorobku rodziców, czy też dziadków. Dzisiaj łatwo dzieciarni wyrosłej na tradycjach przodków mówić i pisać o tych co wytykają ich “solidarność” że są oszołomami i szukają dziury w całym.
Od wielu lat, co pewien czas pada pytanie: Czy Aleksander Kwaśniewski to syn stalinowskiego zbrodniarza i sadysty, pułkownika NKWD i UB Izaaka Stolzmanna?

Pytanie to obiega Polaków w kraju i świecie różnymi drogami. Przy dzisiejszej technice medialnej i internecie żadnego problemu nie stanowi poszukanie i rozesłanie czegoś dla przypomnienia. Takich pytań-wątpliwości jest wiele. Szczególnie dużo ich się nasuwa po wertowaniu w powojennej historii Polski, w dokumentach zgromadzaonych w latch utrwalania władzy ludowej.